Potřebujete pomoci s úhradou kroužků, školy v přírodě, družiny, stravného? I ve školním roce 2023/24 existují různé možnosti podpory. Zjistěte, zda je některá z nich vhodná pro vás.


Jsem ve finanční tísni a potřebuji pomoci s úhradou následujícího:

Obraťte se na školu s žádostí o prominutí plateb za družinu z Balíčku pomoci Pražanům, pokud máte trvalé bydliště v Praze a splňujete (doložíte čestným prohlášením) jednu z následujících podmínek. Čerpáte: 

 • přídavek na dítě
 • příspěvek či doplatek na bydlení
 • dávky pěstounské péče
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi
 • exekuce/insolvence
 • po zaplacení nákladů na bydlení a energií (vč. platby za hypotéku) zbude rodině méně než 200 Kč na osobu na den (u samoživitelů 300 Kč na osobu a den)

S vyplněnou žádostí kontaktujte ředitele/ředitelku MŠ či ZŠ, kterou vaše dítě navštěvuje.

Žádost ke stažení zde.

Obraťte se na vaši školu s žádostí o pomoc s úhradou obědů. Možností podpory je několik:

Women for Women: Obědy pro děti (ZŠ) a Women for Women: SOS do školky (MŠ). Žádá škola.

Balíček pomoci Pražanům
Žádejte, pokud máte trvalé bydliště v Praze a splňujete (doložíte čestným prohlášením) jednu z následujících podmínek. Čerpáte:

 • přídavek na dítě
 • příspěvek či doplatek na bydlení
 • dávky pěstounské péče
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi
 • exekuce/insolvence
 • po zaplacení nákladů na bydlení a energií (vč. platby za hypotéku) zbude rodině méně než 200 Kč na osobu na den (u samoživitelů 300 Kč na osobu a den)

S vyplněnou žádostí kontaktujte ředitele/ředitelku MŠ či ZŠ, kterou vaše dítě navštěvuje.

Žádost ke stažení zde.

Obědové konto P7

Žádat mohou rodiny, které se dostaly do přechodné tíživé situace nebo které těsně nesplňují kritéria pro finanční pomoc z Úřadu práce ČR ani další státní podporu, anebo ji ještě nemají vyřízenou. Žádost se předkládá řediteli/ředitelce školy.

Pro příspěvek se obraťte na ředitele/ředitelku školy přes Balíček pomoci Pražanům – Fond solidarity. Je třeba mít trvalé bydliště v Praze a podat zdůvodnění, proč žádáte. Ředitel/ka školy žádost vyhodnotí a informuje vás o rozhodnutí.

Žádost ke stažení zde.

Příspěvek na kroužky ve škole může žádat rodina ve finanční nouzi přes Balíček pomoci Pražanům – Fond solidarity, pokud má trvalé bydliště v Praze.

Není třeba čestné prohlášení, pouze zdůvodnění řediteli školy, který žádost vyhodnotí a informuje rodinu o rozhodnutí.

Žádost ke stažení zde.

O úhradu kroužku v DDM nebo školného v ZUŠ až do výše 100% lze zažádat z Balíčku pomoci Pražanům – Fond solidarity, pokud rodina má trvalé bydliště v Praze a splňuje (doloží čestným prohlášením) jednu z následujících podmínek: 

 • čerpá přídavek na dítě
 • čerpá příspěvek či doplatek na bydlení
 • čerpá dávky pěstounské péče
 • čerpá okamžitou dávku v hmotné nouzi
 • čelí exekuci nebo je v insolvenci
 • po zaplacení nákladů na bydlení a energií (vč. platby za hypotéku) rodině zbude méně než 200 Kč na osobu na den (u samoživitelů 300 Kč na osobu a den)

Žádost doplněná čestným prohlášením se podává řediteli DDM Praha 7.

Žádost doplněná čestným prohlášením se podává ředitelce ZUŠ Praha 7.

Na kroužky lze využít tyto programy:

Kroužek pro každé dítě

1 500 Kč na žáka ZŠ a 750 Kč na žáka MŠ

Podmínkou je trvalé bydliště v Praze 7, děti navštěvují MŠ nebo ZŠ v Praze 7 a rodina je v nepříznivé finanční situaci. Rodina musí splňovat jednu z následujících podmínek:

 • má 3 a více dětí
 • samoživitel/samoživitelka
 • exekuce
 • oddlužení formou osobního bankrotu
 • pobírá jednu z těchto dávek (dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, příspěvek na mobilitu)
 • žádá z jiného závažného důvodu (doloží vysvětlení)

Žádost musí být orazítkovaná organizátorem kroužku.

V případě žádosti o financování kroužku, který realizuje ZŠ/MŠ nebo DDM P7 a ZUŠ, musí žádost obsahovat čestné prohlášení, že není možné financování z Balíčku pomoci Pražanům.
Termín podání žádosti do 29. 9. 2023.

Zdravotní pojišťovny (příspěvek na sportovní kroužky)

Všechny zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvky z preventivních programů. Podpora se týká všech pojištěnců (podmínkou není finanční tíseň rodiny). Na pohybové kroužky a plavání přispívají: 

VZP  (1 000 Kč 1× ročně)

VOZP  (1 000 Kč 1× ročně + 500 Kč plavání)

CPZP  (500 Kč 1× ročně + 1 000 Kč plavání)

ZPMVC (do výše 1 500 Kč 1× ročně)

 

Darujeme kroužky dětem

Příspěvek ve výši 2 000 Kč na kroužky od registrovaných provozovatelů pro rodiny pobírající alespoň jeden z těchto příspěvků: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči. Trvalé bydliště kdekoli v ČR.

 

Klub svobodných matek

Rodiče samoživitelé mohou podat žádost o příspěvek na kroužky a zájmové aktivity atd.

 

Patron dětí

Patron dětí organizuje sbírku na potřeby konkrétního dítěte (kroužky, škola v přírodě, obědy ve škole, družina, rovnátka atp.). Žádost podává rodič a patron (sociální pracovník, pedagog, sociální pedagog atp.), je možné uveřejnit žádost i bez fotky dítěte i bez celého jména. 

Jsem ve finanční tísni a nechci žádat přes školu

Lze využít i kombinovat všechny možnosti pomoci (viz Kroužky ve škole) kromě Balíčku pomoci Pražanům.


  Nejsem ve finanční tísni

  Na pohybové kroužky a plavání přispívají dětským pojištěncům všechny zdravotní pojišťovny (podmínkou není finanční tíseň rodiny): 

  VZP  (1 000 Kč 1× ročně)

  VOZP  (1 000 Kč 1× ročně + 500 Kč plavání)

  CPZP  (500 Kč 1× ročně + 1 000 Kč plavání)

  ZPMVC (do výše 1 500 Kč 1× ročně)


   

  Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

  pondělí a středa
  7.30 – 12.00
  13.00 – 18.00
  úterý, čtvrtek a pátek
  po předchozí domluvě / po objednání

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 7
  Odbor sociálního začleňování
  U Průhonu 1338/38
  Praha 7
  placeholder

  Laskovská Kateřina

  vedoucí odboru
  dveře 2.13
  tel. +420220144249
  gsm. +420605070056
  LaskovskaK@Praha7.cz

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 7
  Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
  U Průhonu 1338/38
  Praha 7
  placeholder

  Zelinková Naděžda, Bc.

  vedoucí oddělení
  dveře 2.14
  tel. +420220144097
  gsm. +420739553133
  ZelinkovaN@Praha7.cz