Potřebujete pomoci s úhradou kroužků, školy v přírodě, družiny, stravného? Zjistěte, která možnost podpory je vhodná pro vás.

 

 • Kroužek pro každé dítě – podpora MČ Praha 7, 1 500 Kč (žák ZŠ), 750 Kč (žák MŠ)
 • Darujeme kroužky dětem – 2 000 Kč
 • zdravotní pojišťovny – sportovní kroužky, 1 000 až 2 000 Kč
  • VZP – 2 000 Kč/rok, možno využít i na lyžařský kurz pořádaný školou v roce 2024 v délce trvání minimálně 5 dnů

  • VOZP – 1 000 Kč jednou v roce + 500 Kč plavání

  • CPZP – sportovní kroužek 500 Kč, plavání 1000 Kč, ŠVP / lyžařský výcvik 500 Kč, letní tábor 1 500 Kč

  • ZPMVČR –  do výše 1 500 Kč za rok, platí i na lyžařský výcvik

 • Česká olympijská nadace – sportovní kroužky

Podmínkou je trvalé bydliště v Praze (nelze pro ukrajinské děti se statusem dočasné ochrany), kroužek nesmí být ještě zaplacen. Lze žádat i na příměstské a pobytové tábory DDM, tam je nutná spoluúčast. Do žádosti je třeba vyplnit variabilní symbol dítěte v systému DDM a uvést, na který kroužek žádáte podporu. 

Vyplněnou a podepsanou žádost poslat mailem na: hospodarka@ddmpraha7.cz.

Formulář zde.

Pokud potřebujete pomoc s placením družiny, obraťte se na svou ZŠ (třídní učitel, sociální pedagog atp.), školy využívají různé možnosti podpory (Nadace Charty 77 – Konto BariéryFond nadace Terezy Maxové dětem), rodič může také žádat o podporu organizaci Patron dětí (žádost podává rodič a patron dítěte – pedagog, sociální pracovník…).

Pokud potřebujete pomoc s placením obědů, obraťte se na svou ZŠ, MŠ (třídní učitel, sociální pedagog atp.), školy využívají různé možnosti podpory (Women for women, Nadace Charty 77 – Konto BariéryObědové konto P7).

Pokud potřebujete pomoc s financováním školy v přírodě či lyžařského výcviku, obraťte se na svou ZŠ, MŠ (třídní učitel, sociální pedagog atp.), školy využívají různé možnosti podpory (Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Fond nadace Terezy Maxové dětem). Na lyžařský výcvik nabízejí podporu některé zdravotní pojišťovny (VZP), rodič může také žádat o podporu organizaci Patron dětí (žádost podává rodič a patron dítěte – pedagog, sociální pracovník…). 

 • Patron dětí – žádost podává rodič a patron dítěte (pedagog, sociální pracovník…), lze poptat pomoc s placením kroužků, školy v přírodě, školních výjezdů do zahraničí, družiny, zdravotních potřeb pro dítě. 
 • Humanitní fond Prahy 7
 • Většina škol na P7 má své solidární konto, kontaktujte ředitele/ředitelku školy.

 

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Laskovská Kateřina

vedoucí odboru
dveře 2.13
tel. +420220144249
gsm. +420605070056
LaskovskaK@Praha7.cz

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře 2.14
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz