Potřebujete pomoci s úhradou školy v přírodě, družiny, stravného nebo kroužků v druhém pololetí školního roku?
V současné době existují různé možnosti podpory. Zjistěte, zda je některá z nich vhodná pro vás.

Potřebuji pomoci s úhradou:

 • školní družiny ⇒ Balíček pomoci Pražanům
 • obědů  ⇒ Balíček pomoci Pražanům, Obědové konto P7
 • školy v přírodě ⇒ Balíček pomoci Pražanům (Fond solidarity)
 • kroužků ve škole ⇒ Balíček pomoci Pražanům (Fond solidarity)
 • kroužků mimo školu ⇒ Kroužek pro každé dítě, Darujeme kroužky (organizace provozující kroužek musí být registrována), zdravotní pojišťovny (pohybové kroužky)
 • kroužků v DDM a ZUŠ ⇒ Balíček pomoci Pražanům, Darujeme kroužky

Další možnosti: Patron dětí, Klub svobodných matek a individuální solidární konta jednotlivých škol


Balíček pomoci Pražanům ve školství pro MŠ a ZŠ

Můžete požádat o prominutí plateb za stravné či družinu, pokud:

 • máte trvalé bydliště v Praze a 
 • splňujete a doložíte čestným prohlášením jednu z následujících podmínek: 
  • čerpáte přídavek na dítě
  • čerpáte příspěvek či doplatek na bydlení
  • čerpáte dávky pěstounské péče
  • čerpáte okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
  • po zaplacení nákladů na bydlení a energií (vč. platby za hypotéku) vám zbude méně než 200 Kč na osobu na den (u samoživitelů 300 Kč na osobu a den)

Žádost zde

 

Můžete požádat o příspěvek na školu v přírodě, školní akce nebo kroužek ve škole, pokud:

 • máte trvalé bydliště v Praze
 • není třeba čestné prohlášení, pouze žádost řediteli školy, který žádost vyhodnotí a informuje vás o rozhodnutí

Žádost zde


Úhrada kroužků v DDM nebo ZUŠ

Můžete požádat o úhradu kroužku v DDM nebo školného v ZUŠ v rámci Balíčku pomoci Pražanům, pokud:

 • máte trvalé bydliště v Praze a 
 • splňujete a doložíte čestným prohlášením jednu z následujících podmínek:
  • čerpáte přídavek na dítě
  • čerpáte příspěvek či doplatek na bydlení
  • čerpáte dávky pěstounské péče
  • čerpáte okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
  • po zaplacení nákladů na bydlení a energií (vč. platby za hypotéku) vám zbude méně než 200 Kč na osobu na den (u samoživitelů 300 Kč na osobu a den)

Žádost doplněná čestným prohlášením se podává řediteli DDM Praha 7.

Žádost doplněná čestným prohlášením se podává ředitelce ZUŠ Praha 7.


Darujeme kroužky

Podpora se týká rodin v tíživé finanční situaci (pobírají jeden z těchto příspěvků: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči). Přispívají až 2 000 Kč na registrované provozovatele kroužků (na P7 je to například DDM P7). Na každých 1 000 Kč příspěvku je spoluúčast rodiče 250 Kč.


Podpora zdravotních pojišťoven

Podmínkou není finanční tíseň, týká se všech pojištěnců.

Na školu v přírodě přispívají: 

VOZP (1 000 Kč)

ZPMVCR  (1 500 Kč)

 

Na pohybové kroužky přispívají: 

VZP  (1 000 Kč/rok)

VOZP  (1 000 Kč/rok)


Klub svobodných matek 

Rodiče samoživitelé (týká se také ukrajinských samoživitelek) mohou čerpat příspěvek na obědy dětem ve školkách a školách, letní tábory, kroužky a zájmové aktivity, bydlení, potraviny, oblečení


Patron dětí 

Patron dětí pomáhá vybrat finance na nejrůznější potřeby dětí (týká se také ukrajinských rodin). Žádost je možné uveřejnit bez fotky dítěte i celého jména. 


Obědové konto Praha 7

Můžete požádat o odpuštění úhrady obědů ve školách. Tato podpora je určena rodinám, které se dostaly do přechodné ekonomicky tíživé situace nebo které těsně nesplňují kritéria pro finanční pomoc z Úřadu práce ČR ani pro další státní podporu, anebo ji ještě nemají vyřízenou. Žádost se předkládá řediteli školy, kterou jejich dítě navštěvuje.


Solidární konto školy

Pokud máte problém s úhradou výdajů spojených se vzděláváním, kontaktujte ředitele/ředitelku školy ohledně možnosti využít školní solidární konto.


Poradna pro rodiny Praha 7

Pokud jste se ocitli v tíživé životní situaci (např. ztráta zaměstnání, bytová nouze, napětí v rodině, domácí násilí…) a potřebujete nezávaznou konzultaci, kontaktujte Poradnu pro rodiny. Poradenství je dostupné v pondělí a čtvrtek od 9 do 16 hodin na telefonu 770 199 296, na e-mailuporadenstvi@praha7.cz. Poradnu lze také navštívit osobně ve čtvrtek od 14 do 16 hodin na radnici MČ P7, U Průhonu 38, druhé patro.


Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Laskovská Kateřina

vedoucí odboru
dveře 2.13
tel. +420220144249
gsm. +420605070056
LaskovskaK@Praha7.cz

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře 2.14
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz