Humanitní fond je ekonomickým nástrojem Městské části Praha 7 ke zlepšení sociální a zdravotní situace občanů MČ Praha 7, kteří se ocitli v akutní, mimořádně nepříznivé sociální situaci a vyčerpali veškeré možnosti řešení. 


Použití Humanitního fondu:

1. Poskytování finančních a věcných darů občanům Městské části Praha 7 k pokrytí jejich aktuálních sociálních a zdravotních potřeb, po vyčerpání veškerých dostupných řešení vzniklé mimořádně nepříznivé sociální situace.

2. Poskytování bezúročných půjček občanům Městské části Praha 7, kteří se ocitli v akutní mimořádně nepříznivé sociální situaci a nemohou ji překonat bez pomoci, a to do výše  20 000 Kč s dobou splatnosti do 18-ti měsíců.

Správu Humanitního fondu zajišťují:

1. Zastupitelstvo Městské části Praha 7, které schvaluje výši přídělů do Humanitního fondu a na návrh Rady schvaluje čerpání Humanitního fondu dle Čl. III. ve výši od 50 000 Kč.

2. Rada Městské části Praha 7, která na návrh Odboru sociálních věcí a zdravotnictví schvaluje čerpání prostředků dle čl. III. od 10 001 Kč do 49 999 Kč.

3. Finanční odbor Úřadu Městské části Praha 7, který zajišťuje krytí schválených výdajů z prostředků Humanitního fondu a zařazuje návrh rozpočtu Humanitního fondu do celkového návrhu rozpočtu MČ Praha 7. 

4. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu Městské části Praha 7 jehož vedoucí navrhuje člence / členovi Rady pro sociální politiku a zdravotnictví a starostovi MČ Praha 7 ke schválení výše částky čerpání Humanitního fondu do 10 000 Kč a také předkládá Radě MČ Praha 7 pololetně informaci o čerpání Humanitního fondu. Vypracovává zprávu o čerpání fondu a hospodaření.

5.  Odbor personálně-právní Úřadu Městské části Praha 7, který sleduje a vymáhá splátky bezúročných půjček.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Luczka Miroslav, PaedDr.

vedoucí odboru
dveře č. 2.06
tel. +420220144147
gsm. +420735793146
LuczkaM@Praha7.cz