Rodiče žáků základních i mateřských škol s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou požádat o příspěvek na kroužky, které se konají ve 2. pololetí školního roku 2022/2023. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci.


Podpora kroužků pořádaných Domem dětí a mládeže Praha 7, Základní uměleckou školou Šimáčkova nebo základními a mateřskými školami je primárně řešena prostřednictvím programu hl. m. Prahy „Balíček okamžité pomoci pro Pražany“. Ohledně pomoci s financováním těchto kroužků se obracejte přímo na jejich organizátory.

Informace a pravidla najdete zde: DDM Praha 7, ZUŠ Šimáčkova


Sedmá městská část zároveň pokračuje v projektu Kroužek pro každé dítě.

Na úhradu volnočasových aktivit městská část přispívá:

·         u žáků základních škol až do výše 1 500 Kč

·         u dětí z mateřských škol až do výše 750 Kč

Příjem žádostí pro druhé pololetí šk. r. 2022/23 byl k 28. 2. 2023 uzavřen. 

Jak si o příspěvek zažádat?

Žádost se podává prostřednictvím níže uvedeného elektronického on-line formuláře. Po vyplnění a odeslání formuláře dostane žadatel vyplněnou žádost ve formátu PDF zpět na e-mail uvedený v žádosti. Po podepsání je třeba hotovou žádost doručit osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 7 či prostřednictvím poštovních služeb, popřípadě elektronicky při podání datovou zprávou nebo e-mailem na adresu: krouzky@praha7.cz

Více informací najdete v níže uvedených pravidlech. Prosíme o jejich prostudování, oproti minulému pololetí došlo k několika změnám. Tou hlavní změnou je, že příspěvek se nově vyplácí pouze na účet poskytovatele kroužku. Tato změna by měla proces zkrátit a zjednodušit, nově není třeba žádost potvrzovat organizátorem kroužku, pouze uvést jeho číslo účtu.

Pravidla poskytnutí příspěvku na kroužek

Žádost o příspěvek na kroužek


Podrobnosti můžete získat na Odboru sociálního začleňování u Kornélie Peterkové, tel.: 608 703 876, e-mail: krouzky@praha7.cz

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Peterková Kornélie

navigátor Kontaktního místa pro bydlení
dveře 2.11
gsm. +420608703876
PeterkovaK@Praha7.cz