Pečovatelské centrum je příspěvkovou organizací zřizovanou Městskou částí Praha 7. Poskytuje služby v oblasti terénní pečovatelské služby, zajišťuje provoz sociálně odlehčovacího centra, denní stacionář a denních dětských jeslí. Jeho dlouhodobým cílem je podpora a seniorů v domácím prostředí. V případě, že potřebujete využít služeb Pečovatelského centra, můžete se obrátit přímo na ně, případně vám rádi poradí pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Luczka Miroslav, PaedDr.

vedoucí odboru
dveře č. 134
tel. +420220144147
gsm. +420735793146
LuczkaM@Praha7.cz

Více informací o službách Pečovatelského centra Prahy 7 naleznete na jeho webových stránkách.


Aby senioři neztratili kontakt se společenským prostředím, Pečovatelské centrum zajišťuje i řadu kulturních a vzdělávacích programů, které podporují duševní i fyzickou aktivitu seniorů. Na základě jednotlivých rozhodnutí Rady městské části Praha 7 plní centrum i další úkoly v oblasti sociální politiky na území městské části. Organizace velmi úzce spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se o tradičního poskytovatele komplexní péče o seniory v Praze 7.

Kontakt:
Mgr. Olga Grulichová, DiS.
sociální pracovnice
Sociálně odlehčovací centrum
Kamenická 46, 170 00 Praha 7
tel. 233 376 004, 770 177 150
grulichova.o@pcp7.cz
www.pecovatelskecentrum.cz  


Formuláře: 

Žádost o poskytnutí sociální služby v odlehčovacím centru

Vyjádření lékaře k žádosti o poskytnutí sociální služby 


Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Ceník činností odlehčovací služby