Nacházíte se v bytové nouzi či bez přístřeší? Můžete se obrátit na poradenské pracoviště Kontaktního místa pro bydlení, kde Vám pracovník poskytne podporu a navigaci v systému podpory v oblasti nalezení či udržení bydlení. Osobám bez přístřeší poskytují podporu také kurátoři pro dospělé Odboru sociálních věcí, kteří mohou pomoci s vyřízením dávek poskytovaných Úřadem práce, nasměrováním na neziskové organizace, ubytovací zařízení či na poskytovatele materiální pomoci.