Oddělení služeb občanům zajišťuje ucelený servis v oblasti služeb občanům v rámci přenesené a samostatné působnosti (ověřování listin a podpisů, kontaktní místo Czech POINT, výdej parkovacích oprávnění, reprografické služby, a další). Veškeré poskytované služby se provádí tzv. na počkání, proto je přítomnost žadatele nezbytná.pracoviště U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–15.00
pátek
7.30–12.00
13.00–14.00

pracoviště IC Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–15.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–18.00
pátek
7.30–12.00
13.00–14.00
placeholder

Vostárková Jana, Ing.

vedoucí oddělení
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz
Informační centrum M. Horákové 2

Frišová Daniela

referentka
gsm. +420233376732
FrisovaD@praha7.cz
Informační centrum M. Horákové 2

Žáková Gabriela

referentka
tel. +420233376732
gsm. +420776321090
ZakovaG@praha7.cz
Informační centrum M. Horákové 2

Tvarůžková Bohumila

referentka
tel. +420220144265
gsm. +420730187066
TvaruzkovaB@Praha7.cz
Informační centrum M. Horákové 2

Lavická Anna

referentka
tel. +4202220144106
gsm. +420737476064
LavickaA@Praha7.cz
přízemí, přepážka č. 1

Šetenová Alice

referentka
tel. +420220144266
gsm. +420606174178
SetenovaA@Praha7.cz
přízemí, přepážka č. 4

Oždianová Petra

referentka
tel. +420220144259
gsm. +420737476064
OzdianovaP@Praha7.cz
přízemí, přepážka č. 6

Holásková Iveta

referentka
tel. +420220144259
holaskovai@praha7.cz
přízemí, přepážka č. 5

ODDĚLENÍ SLUŽEB OBČANŮM ZAJIŠŤUJE

 • vidimaci a legalizaci (ověřování kopií a podpisů)
 • ověřování pro imobilní obyvatele na území Prahy 7
 • Czech POINT
 • informace o zóně placeného stání (ZPS)
 • výdej parkovacích oprávnění
 • kopírování a tisk 
 • příjem žádostí a dalších podání (funkce podatelny)
 • činnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • postupy vyřízení záležitostí na Úřadě MČ Praha 7
 • formuláře související s agendou Úřadu MČ Praha 7
 • usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Prahy 7
 • informace o organizacích založených MČ Praha 7
 • propagační a informační materiály akcí pořádaných MČ Praha 7, organizacemi založenými MČ Praha 7 a hl. m. Prahou
 • základní informace o důležitých státních institucích
 • literaturu o Praze 7 k nahlédnutí
 • spolupráci s informačními centry MHMP a ostatních městských částí
 • zpracování získaných informací pro občany

FORMULÁŘE

Zóna placeného stání

Žádost pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – bez trvalého pobytu v zóně 
Žádost o provozu na pozemních komunikacích pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – bez trvalého pobytu v zóně s vlastním vozem
 
Žádost o výjimku pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní
Žádost o výjimku provozu na pozemních komunikacích pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – trvalý pobyt v zóně
 
Prohlášení o základních údajích z technického průkazu vozidla
Formulář slouží k překladu technického průkazu vozu v případě, že vozidlo registrováno v zahraničí.
 
Čestné prohlášení vlastníka vozidla o jeho provozování za účelem podnikání
pro soukromé vozidlo (přihlášeno na RČ), se kterým se podniká
 
Čestné prohlášení SJM
vozidlo je ve společném jmění manželů
 
Čestné prohlášení o spoluvlastnictví vozidla pro účely vydání parkovacího oprávnění
použije se v případě registrovaného partnerství nebo při spoluvlastnictví vozu
 
Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti
vozidlo je užíváno k soukromým a služebním účelům
 
Plná moc
 
Prohlášení zaměstnavatele
vozidlo je užíváno pouze pro služební účely
 
Žádost o ukončení parkovacího oprávnění