Městská část Praha 7 v průběhu celého roku nabízí řadu nebytových prostor k pronájmu. Nabídku zveřejňujeme na webových stránkách a pokud budete mít zájem se do výběrového řízení zapojit, kontaktujte Odbor majetku.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor majetku

pondělí
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
středa
8.00 – 12.00
13.30 – 17.00

pořadové číslo

adresa

plocha (m²)

číslo dle PV nebo iDES

NBP – doporučený způsob užívání

kauce

minimální nájemné za m²/rok

měsíční nájemné odvozené od min. nájemného za m²/rok

Termín pro otevírání obálek

technik SF

795

Osadní 38/932

6 m2

932/275

sklad

3.000,- Kč

1.200,- Kč/m²/rok

600,- Kč

není vyhlášen

Z.Kosťová

799

U Smaltovny 20HH/1335

155,40 m²

1335/87

sklep – možnost rekolaudace

3.000,- Kč

900,- Kč/m²/rok

11.655,- Kč

není vyhlášen

P.Oulík

809

Kostelní 8/360

34,40 m2

360/110

sklad

3.000,- Kč

1.200,- Kč/m²/rok

3.440,- Kč

není vyhlášen

A.Ljapin

Při osobním převzetí garážového stání Osadní 38/932 hradí nájemce kauci v hodnotě 1.200,-Kč oproti převzetí vjezdového čipu do garáží. Po ukončení nájmu a odevzdání čipu mu bude tato kauce vrácena. Vjezdový čip lze také zakoupit.

samooprava = nájemce zajistí uvedení předmětu nájmu do řádného stavu a po kontrole provedení dohodnutých prací dostane dočasnou slevu z nájmu

Pokud prostor nájemce odevzdá ve stanoveném termínu a řádném stavu, bude v soutěži nabízen za cca 6 měsíců.

Pokud prostor zmizí a není uveden mezi nabízenými prostory k pronájmu, je možné, že došlo k dohodě s nájemcem na nových podmínkách v pokračování nájemního vztahu.

V případě, že máte o nebytový prostor zájem a status se nemění, detailnější informace Vám poskytne odd. pronájmů odboru majetku, tel. 220144232 (4191)

NBP-adresa m2 č. NBP účel užívání

ukončení k datu

nebytový prostor bude opraven v horizontu 12-24 měsíců od zveřejnění

NBP-adresa m2 č. NBP účel užívání

zveřejněno od data

Umělecká 2/310 154,40 310/103 sklad (bude užívání MČP7)

5.5.2017

v tomto prostoru ze závažných technických nebo právních důvodů nelze odhadnout dobu uvedení prostor do řádného stavu

NBP-adresa m2 č. NBP účel užívání

zveřejněno od data

Dělnická 34/1044 48,70 1044/101 atelier

5.5.2017

Dobrovského 19/537 45,30 278 atelier

5.5.2017

Jirečkova 4/1073 242,50 z 390,00 1073/101    část; označeno 101.1 sklad

5.5.2017

Komunardů 10/430 28,00 430/104 kancelář

5.5.2017

Tusarova 7/1263 70,70 1263/101 atelier

5.5.2017

V háji 35/1243 51,01 1243/101 dílna

5.5.2017

V háji 35/1243 110,72 1243/104 dílna

5.5.2017

Veverkova 10/1418 1 343,55 302 garáže a kanceláře

5.5.2017

NBP-adresa m2 č. NBP účel užívání

zveřejněno od data

Bubenská 3/421 35,80 421/106 MČP7

5.5.2017

Dělnická 44/1437 153,00 117 MČP7

18.8.2017

Komunardů 12/431 22,90 431/101 MČP7

5.5.2017

Letohradská 7b/939 299,30 939/101 MČP7

5.5.2017

Na Ovčinách 4/970 130,11 970/105 MČP7

5.5.2017

Na Královskou oborou 17/269 163,90 269/101 MČP7

5.5.2017

Tusarova 7/1263 91,90 1263/104 MČP7

5.5.2017

U Pergamenky 9/454 82,00 454/101 MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 33,30 1493/1 (4) MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 22,60 1493/2 (10) MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 68,00 1493/101 MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 23,00 1493/102 MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 128,00 1493/103 MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 68,30 1493/104 MČP7

5.5.2017

Umělecká 2/310 154,40 310/103 MČP7

5.5.2017

Veletržní 39/1396 15,00 gar.stání č. 23 dočasné užívání MČP7

22.8.2017

Na internetových stránkách MČ Praha 7 si stáhněte příslušný formulář*, vyplňte jej a včetně příloh vložte do obálky. Dále je nutné uhradit peněžitou jistotu na bankovní účet MČ Praha 7 č. 6015-2000870339/0800 složenkou, vkladem na účet nebo převodem z účtu, a to ve výši, která je uvedena u NBP nabízených ve výběrovém řízení, a to včetně příslušného variabilního symbolu, který je uveden u každého nabízeného NBP zvlášť.

Vaše nabídka bude hodnocena veřejně členy KMBN v termínu vyhlášeném minimálně 15 dní předem na úřední desce a webových stránkách Prahy 7. Obálky budou otevírány a hodnoceny v pořadí, v jakém byly evidovány na podatelně Úřadu MČP7.

Další potřebné informace naleznete v Pravidlech pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory

 

Informace o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem NBP

  • termín není vyhlášen

 

Formuláře ke stažení: