K varování obyvatelstva je dle vyhlášky Ministerstva vnitra 380/2002 připraven předem smluvený signál. Jedná se o kolísavý tón elektronických (popř. rotačních) sirén po dobu 140 vteřin. Signál může zaznít třikrát za sebou v tříminutových intervalech.


Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události používá pouze jeden varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA.

Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu
Kolísavý 140 vteřin VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA

Tento signál je v případě elektronických sirén doplněn konkrétní hlasovou tísňovou informací dle charakteru ohrožení – všeobecná výstraha, nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie, požární poplach, zkouška sirén, konec poplachů.

Grafický průběh signálu Všeobecná výstraha:

Zvuk – všeobecná výstraha

Pouze pro svolávání jednotek požární ochrany se používá signál POŽÁRNÍ POPLACH. Je odlišný od všeobecné výstrahy, trvá jednu minutu a připomíná zvuk „ho-ří“.

Grafický průběh signálu Požární poplach:

Zvuk – Požární poplach

ZKUŠKA SIRÉN probíhá zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 a trvá 140 vteřin. U elektronických sirén jsou o zkoušce občané vyrozuměni také verbálně.

Grafický průběh signálu Zkouška sirén:

Zvuk – Zkouška sirén

K varování a informování obyvatelstva hl. m. Prahy je v elektronických sirénách trvale naladěna rozhlasová stanice Radio City 93,7 MHz, která na základě smlouvy odvysílá doručenou zprávu.
Přehled rozhlasových a televizních stanic, kterým je dána povinnost na základě § 32 zákona č. 239/2000 Sb., bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního střediska neprodleně uveřejnit tísňové informace pro záchranné a likvidační práce:

Rozhlasové a televizní stanice, s nimiž má odbor krizového řízení MHMP pro případ vzniku MU uzavřenou smlouvu o spolupráci
Název stanice Kmitočet pásma VKV (FM)
Evropa 2 88,2 MHz
Country radio 89,5 MHz
City 93,7 MHz
Český rozhlas – Radiožurnál 94,6 MHz
Fajn radio 97,2 MHz
Kiss 98,0 MHz
Bonton 99,7 MHz
Frekvence 1 102,5 MHz
UPC ČR, a.s. Info kanál E12
Česká televize
TV Nova

 

K varování obyvatelstva MČ budou dále použity např.:

Mobilní rozhlasové zařízení Policie ČR, Městské policie, HZS
Informační letáky s pokyny pro chování obyvatelstva vydané Úřadem městské části Praha 7