Jestliže chcete na chodníku či na vozovce umístit reklamní stojan (stojku), musíte podat žádost o zvláštní užívání veřejné komunikace.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 246
tel. +420220144027
FialovaZ@Praha7.cz

Zvláštní užívání veřejné komunikace – povolení záboru komunikace je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 25 odst. 6 písm. c) až e) tohoto zákona. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (chodníku) předkládá silničnímu správnímu úřadu fyzická nebo právnická osoba, která chce reklamní stojan (stojku) své provozovny umístit, případně její zástupce, pověřený plnou mocí. Předpokladem je, že dotčená komunikace se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha – Troja.

Jak

Co potřebuji, když chci podat žádost

Písemnou žádost o umístění reklamního stojanu musíte doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem, kdy ji chcete instalovat.

Co musím přiložit k žádosti

  • 2x situační plánek (okótovaná šíře chodníku, zakreslení umístění reklamní stojky). Musí být splněny podmínky vyhlášky č.398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (vždy je třeba předem konzultovat s pracovníky odboru dopravy).
  • nájemní smlouvu s vlastníkem komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1
  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy.) – v textu je nutné závěrem uvést znění: „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení.“
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

Jaké potřebuji formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací – povolení záboru“ pro umístění reklamní stojky v Praze 7 a „Plná moc“ je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odboru dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky

  • při umístění reklamní stojky v délce trvání do 10 dnů činí správní poplatek ve výši 100 Kč
  • při umístění reklamní stojky v délce trvání do ½ roku činí správní poplatek 500 Kč
  • při umístění reklamní stojky v délce trvání do 1 roku činí správní poplatek 1 000 Kč

Správní poplatek se platí v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy.

Lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Reklamní stojka

 

Adresa Příslušnost Datum
Milady Horákové 20 BIO OKO 10. 4. – 31. 3. 2019
Milady Horákové 47 Koštovna U POČTŮ 04. 4. – 31. 12. 2018
Dukelských hrdinů 40 Květinářství 01. 3. – 22. 12. 2018
Dobrovského 1 Ovoce a zelenina 15. 3. – 31. 12. 2018
Heřmanova 59 Domov Sue Ryder 01. 2. – 31. 12. 2018
Komunardů 47B Exkluzivní levný second hand 01. 3. – 31. 12. 2018
Milady Horákové 46 výstavka květin 25. 4.  – 31. 12. 2018
Milady Horákové 77 výstavka květin 23. 4. – 31. 12. 2018
Strossmayerovo nám. 12 Optika Pěkná 29. 5. – 28. 5. 2019
Milady Horákové 12 Garuda restaurace 23. 5. 2018 – 22. 5. 2019
Milady Horákové 52 La Capanina 11. 6. 2018 – 10. 6. 2019
Jana Zajíce 13 11. 6. – 10. 12. 2018
Milady Horákové 60 DM Drogerie  13. 6. 2018 – 12. 6. 2019
Srossmayerovo nám. 1 Crosscafe 19. 6. 2018 – 18. 6. 2019
Milady Horákové 62 Rossmann 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019
Janovského 13 sud – vinotéka 18. 6. – 31. 12. 2018
Jirečkova x Ovenecká Papírnictví 9. 7. – 21. 12. 2018
Jirečkova x Nad Štolou Papírnictví 1. 9. – 31. 12. 2018