Místem trvalého pobytu se rozumí adresa v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Po přestěhování se trvalý pobyt přihlašuje v novém místě na obecním úřadě, v Praze na úřadech všech 57 městských částí. Na úřadě můžete také ohlásit ukončení trvalého pobytu na území České republiky nebo si vyřídit tzv. doručovací adresu (pokud si přejete doručovat písemnosti na adresu odlišnou od místa trvalého pobytu).


Zákonná úprava

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu určeném pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (musí být označen číslem popisným nebo evidenčním).

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel


Doplňující zákony a předpisy:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz