Občan, který se zdržuje delší dobu mimo Českou republiku a skončí mu platnost občanského průkazu, může požádat o vydání nového průkazu až po návratu z ciziny. Podat žádost ani převzít vyhotovený průkaz není možné na zastupitelském úřadě v zahraničí.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Dlouhodobou nepřítomnost v ČR, kdy občan nemohl splnit povinnost výměny průkazu, je třeba prokázat úřadu vydávajícímu občanské průkazy. (Nesplnění povinnosti zažádat o nový občanský průkaz po skončení jeho platnosti je totiž přestupkem.) Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou či razítky v cestovním pasu.

Občan může také požádat o vydání občanského průkazu při návštěvě České republiky. Je však třeba počítat s lhůtou 30 dnů pro vydání průkazu.

Občan, který ukončil trvalý pobyt na území České republiky, nemusí mít občanský průkaz.

Podrobné informace, jak zažádat o nový občanský průkaz, naleznete na odkazu níže.