V městské části bývají některé nebytové prostory a ojediněle i byty určeny k pronájmu s tzv. samoopravou. Chceme touto cestou zajistit pronájem, údržbu a řádné užívání i těch prostor, které jsou ve zhoršeném technickém stavu. Nejedná se o prostory vybydlené nebo takové, které by potřebovaly generální rekonstrukci. Je v nich však třeba zajistit některé úpravy, jako je instalace kuchyňské linky či sporáku, rekonstrukce podlah, nové dveře, vymalování a podobně.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

A) Nebytové prostory

Některé nebytové prostory MČ Praha 7 je možné pronajmout v tzv. režimu samooprav, kdy předmět nájmu není ve stavu řádného užívání a nájemce je povinen ve stanoveném termínu a stanoveném objemu provést opravu na vlastní náklad s tím, že po kladně vyhodnocené kontrole o provedení prací mu bude přiznána dlouhodobá sleva z nájemného odpovídající výši vložených a předem stanovených finančních prostředků. Veškeré bližší informace lze nalézt vždy u konkrétních soutěží  mezi vyhlášenými výběrovými řízeními, případně na telefonu 734 680 241, palurikovaj@praha7.cz.

 

B) Byty

Přibližně jednou do roka vyhlašujeme veřejné soutěže na komerční pronájem bytů, kde hlavním kritériem je nejvyšší cena, přičemž minimální nabídnuté nájemné je 143,20 Kč/m²/měsíc, s uzavřením smlouvy na dobu 7 let. Některé byty nejsou ve stavu řádného užívání a nájemce je povinen ve stanoveném termínu a stanoveném objemu provést opravu na vlastní náklad s tím, že po kladně vyhodnocené kontrole o provedení prací mu bude přiznána dlouhodobá sleva z nájemného odpovídající výši vložených a předem stanovených finančních prostředků.