Z hlediska bytové politiky zajišťujeme celkem tři programy bydlení. Bydlení sociální, podporované bydlení a komerční pronájmy. Pokud máte zájem požádat na Úřadě městské části Praha 7 o pronájem bytu, doporučujeme, abyste svou situaci nejprve konzultovali v našem Kontaktním místě pro bydlení.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Podávání žádostí o sociální bydlení zprostředkovává Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Co se týká tzv. podporovaného bydlení, jedná se o žadatele, kteří nespadají do oblasti sociálního bydlení (tj. státem podporované měsíční příjmy v určitém objemu), ale jsou v určité tíživé situaci. Tyto dvě kategorie mají, vzhledem k velké poptávce, která přesahuje naše možnosti, přednost. Proto má u nás kategorie komerčního bydlení nejmenší zastoupení. Přibližně jednou do roka vyhlašujeme veřejné soutěže na komerční pronájem bytů, kde hlavním kritériem je nejvyšší cena, přičemž minimální nabídnuté nájemné je 143,20 Kč/m²/měsíc s uzavřením smlouvy na dobu 7 let.

Formuláře ke stažení:

Obecná žádost (oznámení) – fyzická osoba_podnikající fyzická osoba.docx (30,1 kB)
Obecná žádost (oznámení) – právnická osoba.docx (29,8 kB)
Žádost o snížení nájemného – právnická osoba.docx (30,2 kB)
Žádost o snížení nájemného – fyzická osoba podnikající fyzická osoba.docx (30,1 kB)
Souhlas s uveřejněním jména a příjmení – byty
Vzor nájemné smlouvy MČ Praha 7