Pečovatelské centrum Praha 7, příspěvková organizace MČ Praha 7, poskytuje své služby v bytech zvláštního určení. Byty zvláštního určení jsou určeny osobám s trvalým bydlištěm na MČ Praha 7, které potřebují pomoc a podporu (nezvládnou si již sami něco udělat), například: seniory, osoby s tělesným postižením. Výhodou tohoto bydlení je skutečnost, že každý uživatel má možnost přímého kontaktu s pracovníky, kteří v těchto bytech poskytují sociální službu. Senioři mohou využít i společných jídelen v těchto domech a společenských místností (např. Klub seniorů U Studánky 15, kde se konají pravidelné kulturní pořady, přednášky, besedy, zájmové kroužky, relaxační cvičení, pravidelné bohoslužby, apod.).

Jestliže chcete požádat o byt s pečovatelskou službou, nejprve vše konzultujte na našem Kontaktním místě pro bydlení, kde vám poradí, jak situaci nejlépe řešit, a následně  vám i pomohou s vyplněním žádosti.


Principy pro posuzování žádostí o bydlení v bytech zvláštního určení v Praze 7

Formulář žádosti o poskytnutí bytu zvláštního určení v Praze 7
(v Domě s Pečovatelskou službou)


Poradní sbor

Leden (23. 1.)

Prosinec (5. 12.)

Září (17. 9.)

Červen (27. 6.)

Úřední hodiny Kontaktního místa pro bydlení

pondělí
13.00 – 17.30
úterý a čtvrtek
8:00 - 12:00 (pouze pro objednané)
středa
8.00 – 12.00
13.00 – 17.30

Smiešková Dorota, DiS.

koordinátorka Kontaktního místa pro bydlení
dveře č. 2.13
tel. +420220144159
gsm. +420778110027
SmieskovaD@Praha7.cz
dveře 2.13