Pečovatelské centrum Praha 7, příspěvková organizace MČ Praha 7, poskytuje své služby v bytech zvláštního určení. Byty zvláštního určení jsou určeny osobám s trvalým bydlištěm na MČ Praha 7, které potřebují pomoc a podporu (nezvládnou si již sami něco udělat), například: seniory, osoby s tělesným postižením. Výhodou tohoto bydlení je skutečnost, že každý uživatel má možnost přímého kontaktu s pracovníky, kteří v těchto bytech poskytují sociální službu. Senioři mohou využít i společných jídelen v těchto domech a společenských místností (např. Klub seniorů U Studánky 15, kde se konají pravidelné kulturní pořady, přednášky, besedy, zájmové kroužky, relaxační cvičení, pravidelné bohoslužby, apod.).

Jestliže chcete požádat o byt s pečovatelskou službou, nejprve vše konzultujte na našem Kontaktním místě pro bydlení, kde vám poradí, jak situaci nejlépe řešit, a následně  vám i pomohou s vyplněním žádosti.


Žádost o nájem bytu zvláštního určení v Praze 7 (v Domě s pečovatelskou službou) / platnost od 16. 5. 2023

Principy pro posuzování žádostí o bydlení v bytech zvláštního určení v Praze 7 / platnost od 16. 5. 2023

Vzor nájemní smlouvy bytu v domě s pečovatelskou službou / platnost od 18. 5. 2021


Poradní sbor

Leden (19. 1.)

Duben (20. 4.)

Červenec (22. 7.)

Říjen (7. 10.)

Prosinec (16. 12.) – zrušeno

Březen (12. 3.)

Červen (25. 6.)

Říjen (13. 10.)

Prosinec (5. 12.)

Září (17. 9.)

Červen (27. 6.)

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Peterková Kornélie

pracovnice týmu přímé podpory a koordinátorka síťování, strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7
dveře 2.13
gsm. +420608703876
PeterkovaK@Praha7.cz