archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Dotace na „Ošetřovné“ pro OSVČ budou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR poskytovány i za období duben 2020. Vztahují se na období od 1. do 30. dubna 2020. Žádosti budou moci být podávány od 11. května 2020 od 11:00 hodin. Kompletní informace najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE.

Ošetřovné pro OSVČ – VÝZVA DUBEN 2020 

Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice, zejm. dopadů spojených s péčí o děti nebo jiné osoby, které nemohou navštěvovat uzavřenou školu nebo jiné zařízení a OSVČ o ně musí pečovat.

Kdo může žádat: OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě/děti, které navštěvuje/navštěvují školu nebo jiné dětské zařízení, které byly uzavřeny na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 nebo v návaznosti na ně a je/jsou mladší 13 let, nebo

OSVČ, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o osobu/osoby, která/které je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo která/které byla/byly v návaznosti na mimořádná opatření proti šíření infekce COVID-19 umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají.

Způsob podání: formulář bude k dispozici na webu MPO od 11. 5. 2020 od 11 hodin. Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za měsíc duben 2020.

Dotace bude proplacena na bankovní účet žadatele.

Rozpočet: 1 mld. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Na dotaci není právní nárok.

Výše dotace: 500 Kč/den

Postup podání žádosti:

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu 
  2. Podání žádosti VČETNĚ povinné přílohy – Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby učiní žadatel pouze Ministerstvu průmyslu a obchodu
  • prostřednictvím datové schránky „wnswemb“, do předmětu uvést „fpdub“, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou (obálka musí být označena „fpdub“) na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2020 do 23:59

Veškeré informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva DUBEN 2020

Pracovníci Živnostenského úřadu žádosti nepřijímají, jsou však k dispozici pro případné konzultace k podání žádosti o ošetřovné emailem: rathauss@praha7.cz / blahakovam@praha7.cz a telefonicky: 220144165, 220144158, 220144163, 732557975, eventuelně osobně v rámciv rámci současných otevíracích hodin úřadu pro veřejnost

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete ZDE.