Úřad MČ Praha 7 je aktuálně možné navštívit v běžné otevírací době:

pondělí a středa              7:30 – 12:00 a 13:00 – 18:00

úterý a čtvrtek                 7:30 – 12:00 a 13:00 – 15:00

pátek                                 7:30 – 12:00 a 13:00 – 14:00

 

V běžném režimu je již otevřeno také Informační centrum Milady Horákové 2. Upozorňujeme, že některá pracoviště mají odlišné úřední hodiny nebo je před návštěvou nutné objednat se předem. Potřebné informace k úředním hodinám najdete níže.

 

Upozorňujeme, že s ohledem na aktuálně platná hygienická nařízení je nutné mít na úřadě roušku či jiné ochranné prostředky, které zakrývají nos a ústa. Nezbytná je také dezinfekce rukou při příchodu do budovy. Prosíme, využijte našich dávkovačů dezinfekce u recepce.  

 

Prosíme občany, aby při návštěvách Úřadu Prahy 7 v rámci možností využívali telefonického či online objednávání na konkrétní čas. 

Zároveň žádáme návštěvníky, aby na úřad nechodili v případně zvýšené teploty či dalších zdravotních komplikací a respektovali nastavená hygienická opatření.

Děkujeme vám za dodržování přijatých opatření a ohleduplné chování vůči sobě i ostatním!

Obecné úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7  

pondělí a středa         7:30 – 12:00       13:00 – 18:00

úterý, čtvrtek a pátek po předchozí domluvě / po objednání

 

Rozšířené úřední hodiny

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

pondělí a středa         7:30 – 12:00    13:00 – 18:00

úterý a čtvrtek            7:30 – 12:00    13:00 – 14:00

 

Infocentrum úřadu, Czech POINT, ověřování, oddělení zóny placeného stání a podatelna

pondělí a středa         7:30 – 12:00    13:00 – 18:00

úterý a čtvrtek            7:30 – 12:00    13:00 – 15:00

pátek                         7:30 – 12:00    13:00 – 14:00

 

Pokladna

pondělí a středa         7:30 – 12:00    13:00 – 18:00

úterý a čtvrtek            7:30 – 12:00    13:00 – 14:00

pátek                         7:30 – 12:00

 

Informační centrum Milady Horákové 2

pondělí a středa         7:30 – 12:00    13:00 – 15:00

úterý a čtvrtek            7:30 – 12:00    13:00 – 18:00

pátek                         7:30 – 12:00    13:00 – 14:00

Upozorňujeme, že v IC Milady Horákové 2 zatím z hygienických důvodů není obnovena možnost využít počítač pro veřejnost.

 

Upozorňujeme občany, že sklad spisů oddělení spisové služby se nachází na adrese Letohradská 939/7b. Nahlížení do spisů (např. stavební dokumentace) je umožněno po předchozím objednání – na tel. čísle: 777 147 108 – v úřední dny:

pondělí a středa         7:30 – 12:00      13:00 – 18:00