archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Za účelem omezení pohybu osob i činnosti úřadů vydalo Ministerstvo vnitra ČR dne 20. března 2020 stanovisko, dle kterého mohou občané po dobu nouzového stavu prokazovat svoji totožnost i neplatnými doklady, jestliže platnost těchto dokladů skončila po dni 1. 3. 2020. Upozorňujeme držitele těchto dokladů, že po skončení nouzového stavu (18. 5. 2020) se již nelze prokazovat totožnost dokladem, který pozbyl platnosti. Doporučujeme proto urychleně zažádat o nový občanský průkaz či cestovní pas. 

Úřední hodiny Oddělení dokladů a evidence obyvatel:

pondělí a středa         7:30 – 12:00    13:00 – 18:00

úterý a čtvrtek            7:30 – 12:00    13:00 – 14:00

Objednat se online