Za účelem omezení pohybu osob i činnosti úřadů vydalo Ministerstvo vnitra ČR dne 20. března 2020 stanovisko, dle kterého mohou občané po dobu nouzového stavu prokazovat svoji totožnost i neplatnými doklady, jestliže platnost těchto dokladů skončila po dni 1. 3. 2020. Upozorňujeme držitele těchto dokladů, že po skončení nouzového stavu (v tuto chvíli platí nouzový stav do 17. 5. 2020) se již nelze prokazovat totožnost dokladem, který pozbyl platnosti. Doporučujeme proto urychleně zažádat o nový občanský průkaz či cestovní pas. 

Oddělení dokladů a evidence obyvatel proto od 11. května 2020 rozšiřuje úřední hodiny (kromě pondělí a středy) následovně:

pondělí a středa     8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

úterý a čtvrtek       8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 (pouze pro objednané – online objednávání)