Za účelem omezení pohybu osob i činnosti úřadů vydalo Ministerstvo vnitra ČR stanovisko, dle kterého mohou občané po dobu nouzového stavu prokazovat svoji totožnost i neplatnými doklady, jestliže platnost těchto dokladů skončila po dni 1.3.2020.

Občané, kterým skončila platnost občanského průkazu po 1.3.2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu. Tuto povinnost nemají ani občané po změně trvalého pobytu, svatbě, rozvodu nebo ovdovění. O občanský průkaz nemusejí žádat ani občané, kteří dovršili 15 let a občanský průkaz zatím nemají.