Za účelem omezení pohybu osob i činnosti úřadů vydalo Ministerstvo vnitra ČR stanovisko, dle kterého mohou občané po dobu nouzového stavu prokazovat svoji totožnost i neplatnými doklady, jestliže platnost těchto dokladů skončila po dni 1.3.2020. Občané, kterým skončila platnost občanského průkazu po 1.3.2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu. Tuto povinnost nemají ani občané po změně trvalého pobytu, svatbě, rozvodu nebo ovdovění. O občanský průkaz nemusejí žádat ani občané, kteří dovršili 15 let a občanský průkaz zatím nemají. 

Po skončení nouzového stavu, tj. od 18. 5. 2020, se již nelze prokazovat totožnost dokladem, který pozbyl platnosti po 1. 3. 2020. Doporučujeme proto urychleně požádat o nový občanský průkaz.

Objednat se online