archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V roce 2023 se všem podnikajícím fyzickým osobám automaticky zřizuje datová schránka. Při této příležitosti řada občanů zjišťuje, že má stále platné živnostenské oprávnění, které nevyužívá. Vzhledem k výrazně zvýšenému zájmu o zrušení živnostenských oprávnění připomínáme způsoby, jak lze tento úkon provést.

Osobně:

·         Lze tak učinit na kterémkoli živnostenském úřadě v ČR bez ohledu na trvalé bydliště

·         Na Úřadě MČ Praha 7 lze živnostenské oprávnění zrušit:

Na živnostenském odboru, při osobní návštěvě s vámi referent vyplní formulář Změnový list v elektronické podobě přímo na místě

– Využijte možnost objednat se prostřednictvím rezervačního systému na konkrétní den a hodinu

– Prostřednictvím služby Czech POINT, formulář Změnový list můžete v tištěné podobě vyplnit předem nebo jej s vámi referent vyplní na místě, hradí se poplatek 50 Kč za přijetí. 

Zrušení živnostenského oprávnění pro imobilní občany

 

Vzdáleně

·         Podání lze podat na formuláři Změnový list přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 7

·         Zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence

·         Zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID r44b2x7)

·         Zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 7 se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail: podatelna@praha7.cz) nebo využít aplikace elektronické podání