archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Vzhledem k výrazně zvýšenému zájmu o zrušení živnostenského oprávnění, a to i mezi občany se sníženou schopností pohybu, nabízí Úřad MČ Praha 7 možnost zajištění tohoto úředního úkonu v domácím prostředí. 

Imobilní občané Prahy 7 se mohou v případě potřeby obrátit na Informační centrum Milady Horákové 2, tel.: 233 376 732.

  • Na výše uvedeném kontaktu občané nahlásí svůj zájem o zrušení živnostenského oprávnění a domluví se na termínu a čase návštěvy pracovníků úřadu.
  • Pracovníci vyplní s žadatelem doma příslušný formulář, který předají živnostenskému odboru. U tohoto úkonu je nezbytné, aby se žadatel prokázal dokladem totožnosti.
  • Po vydání rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění se pracovníci úřadu s žadatelem spojí a proti podpisu mu rozhodnutí opět doma předají.  

Zvýšený zájem o zrušení živnostenského oprávnění vychází ze skutečnosti, že v roce 2023 se všem podnikajícím fyzickým osobám automaticky zřizuje datová schránka. Od začátku roku jsou proto občanům, kterých se to týká, doručovány přihlašovací údaje. Při této příležitosti řada občanů zjišťuje, že má stále platné živnostenské oprávnění, které nevyužívá. V některých případech se jedná také o občany starší a hůře pohyblivé, kteří svou živnost již delší čas nevykonávají a nyní nejsou schopni se dostavit na úřad. 

Upozorňujeme, že živnostenské oprávnění se dá zrušit také vzdáleně. Více informací najdete zde: www.praha7.cz/zruseni-zivnosti/

Datová schránka bude automaticky zneplatněna do několika dnů od ukončení živnosti.