V souvislosti s opatřeními, které vyhlásila vláda České republiky, od 16. 3. 2020 pracuje živnostenský odbor v omezeném režimu. Převážnou většinu podání vůči živnostenskému úřadu lze však učinit písemně či elektronicky a není nutný osobní styk. Níže uvádíme několik základních informací. Zaměstanci živnostenského odboru vám samozřejmě v případě potřeby budou nápomocni po telefonu.

  • úřední hodiny pro veřejnost a kontaktní údaje živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 7 naleznete zde. Prosíme vás o trpělivost a případné vyzkoušení kontaktů na různé pracovníky, od 16.03.2020 je zaveden směnný provoz úřadu.

  • ohlášení živnosti, žádost o koncesi  a oznámení změn živnostenskému úřadu můžete učinit elektronicky, máte-li datovou schránku či zaručený elektronický podpis. K tomuto účelu je možné využít elektronické podání na stránkách www.rzp.cz.

  • nemáte-li datovou schránku nebo elektronický podpis, vzhledem k současné situaci Vám doporučujeme využít formuláře zveřejněné na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular—234081/. Pro změny údajů je určen formulář „Změnový list“, pro ohlášení nové živnosti či žádost o koncesi je nutné vyplnit „Jednotný registrační formulář“.

  • upozorňujeme však, že pro vázané a koncesované živnosti je nutné prokázat odbornou způsobilost a podání učiněné v písemné formě není možné předat na finanční úřad.

  • datová schránka Městské části Praha 7 – r44b2x7

  • adresa živnostenského úřadu – Městská část Praha 7, Úřad městské části, Odbor živnostenský, U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 – Holešovice

  • další informace živnostenského odboru naleznete zde

Veškeré písemnosti připravené k vyzvednutí budou podnikatelům doručovány prostřednictvím datových schránek nebo poskytovatele poštovních služeb.

Děkujeme za pochopení. 


Další aktuality z podnikání naleznete zde