Informace k podání vůči živnostenskému úřadu

V souvislosti s opatřeními, které vyhlásila vláda České republiky, od 16. 3. 2020 zdejší živnostenský odbor pracuje v omezeném režimu. Převážnou většinu podání vůči živnostenskému úřadu lze však učinit písemně či elektronicky a není nutný osobní styk. 


Činnost samostatného likvidátora pojistných událostí
Činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Dne 01.12.2018 nabývá účinnosti zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a v souvislosti s přijetím tohoto zákona dochází i ke změně zákonů dalších, včetně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).


Tabákové výrobky

Sledovatelnost tabákových výrobků – povinnosti kontrolovaných osob

Od 20. května 2019 musí být všechna jednotková balení cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret vyrobená v EU nebo do EU dovezená s výjimkou stávajících zásob označená jedinečným identifikátorem, bezpečnostním prvkem a musí být zaznamenáván jejich pohyb v určitých fázích distribuce.