Tato stránka je určená k diskuzím občanů městské části Praha 7. Diskuzi řídí správce, který hlídá dodržování pravidel diskuze.
Pro dotazy občanů na zaměstnance či vedení městské části je určena služba Zeptat se popřípadě Nahlásit problém.

Oznámení
Smazat vše

Bezpečnost a kriminalita

Bezpečnost a kriminalita
Informace posledního příspěvku

Kriminalita

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR. 

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Podomní prodej

Podomní prodej je v Praze zakázán vyhláškou, jejíž vznik MČ Praha 7 iniciovala. Prodejce nepouštějte v žádném případě a pod žádnou záminkou do bytu. Vyzvěte jej k opuštění domu a pokud tak ihned neuční, kontaktujte Policii ČR, případně Městskou polici.

Témata: 0  |  Příspěvky: 0


Fórum je prázdné

 

Sdílet: