Vážení rodiče, vzhledem k současným opatřením a snaze o maximální ochranu zdraví se zápisy do základních škol uskuteční zcela bez přítomnosti dětí. Na naprosté minimum bude snížena také nutnost osobní účasti rodičů.

Od pondělí 15. 3. (od 8:00 hodin) spouštíme elektronické předzápisy, které budou probíhat do pátku 26. 3. (20:00 hodin) na tomto odkazu. Vše podstatné si jejich prostřednictvím vyplníte z domova a zároveň se registrujete na konkrétní čas, kdy se ve dnech 21. nebo 22. 4. dostavíte do školy na dokončení zápisu. MČ Praha 7 společně s řediteli základních škol domluví co nejbezpečnější průběh fyzických zápisů, aby došlo k dodržení všech platných epidemiologických opatření a mohl se účinně regulovat pohyb rodičů v prostorách školy. 

Elektronické předzápisy a registrace na konkrétní čas umožní, abyste se při návštěvě školy setkali s co nejmenším počtem lidí, a zároveň bude škola moci operativně řešit případné nesrovnalosti v přihláškách. Jak na ně? Videonávod zde.

V současné situaci můžete využít také varianty podání dokumentů k zápisu pouze vzdáleně bez své fyzické účasti, a to zprávou přes:

  • datovou schránku (na ID datové schránky školy)
  • e-mail s ověřeným elektronickým podpisem
  • poštou písemně v listinné podobě

Pokud se rozhodnete využít některé z těchto variant, konzultujte postup s příslušnou školou. 

 

Veškeré podrobnosti k zápisům do základních škol Prahy 7 najdete ZDE

 

Průběh zápisů se může s ohledem na vývoj pandemie dále měnit a upravovat. Sledujte proto webové stránky Prahy 7 nebo jednotlivých škol.

Obdobně budou řešeny také zápisy do mateřských škol, podrobnosti brzy zveřejníme.

 

Rodičům předškoláků či dětí s odkladem také připomínáme, že u většiny základních škol v Praze 7 jsou zřízeny přípravné třídy, které poskytují vzdělávání dětem v posledním roce před nástupem do 1. třídy. Předškoláci se zde v malých kolektivech naučí orientovat v novém prostředí a mají dostatek času a prostoru, aby se mohli postupně seznámit s rolí školáka. Více informací o přípravných třídách najdete na stránkách jednotlivých škol

 

Děkujeme vám a těšíme se na nové prvňáčky.