Pokud uvažujete o odkladu základní školní docházky, zkuste využít přípravné třídy.  V Praze 7 je při každé základní škole (mimo ZŠ Fr. Plamínkové) zřízena přípravná třída, která je určena pro děti právě s odkladem školní docházky.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Hradecká Soňa, Bc.

vedoucí odboru
dveře č. Veletržní 33
gsm. +420608771700
HradeckaS@Praha7.cz

Pro děti je zde připraven program, který jim pomůže zvyknout si na školní režim, vyrovnat handicap, pro který jim byl odklad školní docházky doporučen, umožní jejich další rozvoj a zajistí systematickou přípravu pro vstup do první třídy.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě odpovídá činnostem v mateřské škole, časový rozvrh vzdělávání je stanoven počtem vyučovacích hodin v první třídě. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, děti mohou navštěvovat školní družinu i kroužky nabízené příslušnou školou za stejných podmínek jako ostatní žáci školy.

Jak postupovat, když se pro přípravnou třídu rozhodnete? Přihlášky do přípravné třídy musí být potvrzeny Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7. Základní škole ji zákonný zástupce dítěte předá nejpozději při zápisu. Rodiče dítěte následně obdrží od ředitele školy rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy ZŠ.

Pokud byste se chtěli seznámit s prostředím přípravné třídy, kontaktujte vybranou školu a domluvte se na prohlídce během vyučování nebo navštivte seznamovací kurzy pro předškoláky.

Pro informace můžete kontaktovat vedoucí Odboru školství úřadu městské části.

Jak

Přihlášky do přípravné třídy, potvrzené pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7, předá rodič (či jiný zákonný zástupce) už při zápisu a od ředitele školy posléze obdrží rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do přípravné třídy ZŠ.