Pokud uvažujete o odkladu základní školní docházky, zkuste využít přípravné třídy. V Praze 7 je při každé základní škole (mimo ZŠ Fr. Plamínkové) zřízena přípravná třída.


Pro děti je zde připraven program, který jim pomůže zvyknout si na školní režim, vyrovnat handicap, pro který jim byl odklad školní docházky doporučen, umožní jejich další rozvoj a zajistí systematickou přípravu pro vstup do první třídy.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě odpovídá činnostem v mateřské škole, časový rozvrh vzdělávání je stanoven počtem vyučovacích hodin v první třídě. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, děti mohou navštěvovat školní družinu i kroužky nabízené příslušnou školou za stejných podmínek jako ostatní žáci školy.

Pokud byste se chtěli seznámit s prostředím přípravné třídy, kontaktujte vybranou školu a domluvte se na prohlídce během vyučování nebo navštivte seznamovací kurzy pro předškoláky.

Jak

Přihlášky do přípravné třídy, předá rodič (či jiný zákonný zástupce) už při zápisu. Přílohou k této přihlášce je vyjádření pedagogicko-psychologické poradny o odkladu školní docházky dítěte. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do přípravné třídy základní školy vydá ve správním řízení vždy ředitel základní školy, kde probíhá zápis dítěte.

Kritéria k přijímání do přípravných tříd pro školní rok 2019/2020
Novela školského zákona 15. 2. 2019 – přípravná třída

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Veletržní 505/33
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00

Černá Lucie, Mgr.

vedoucí oddělení
dveře č. Veletržní 33
gsm. +420608299369
CernaL@Praha7.cz