Pokud uvažujete o odkladu základní školní docházky, zkuste využít přípravné třídy. V Praze 7 je při každé základní škole (mimo ZŠ Fr. Plamínkové) zřízena přípravná třída.


Přípravné třídy poskytují vzdělávání dětem v posledním roce před nástupem do 1. třídy. V průběhu školního roku se děti naučí orientovat v novém prostředí, mají dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou rolí školáka. Výhodou je menší počet dětí ve třídě (max. 15) a možnost věnovat se individuálním potřebám.  Činnost je organizována formou zábavných her a prostřednictvím pestré pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Důraz je kladen na rozvoj předčtenářských a komunikačních dovedností, rozšiřování slovní zásoby, matematickou pregramotnost, zrakovou a sluchovou percepci, grafomotorická cvičení a podobně. Tento druh vzdělávání je určen nejen dětem s odkladem školní docházky, ale také předškolákům, kteří se chtějí na nástup do 1. třídy cíleně připravovat. Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně, děti mohou navštěvovat školní družinu i kroužky nabízené příslušnou školou za stejných podmínek jako ostatní žáci školy.

Jak postupovat, když se pro přípravnou třídu rozhodnete?
Přihlášky do přípravné třídy musí být potvrzeny Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7, po jejím potvrzení může ředitel školy vystavit rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy ZŠ. V případě komplikací s potvrzením poradny způsobených pandemií COVID-19 se obraťte na ředitele školy.

Více informací o předškolních třídách naleznete na webu jednotlivých základních škol. Máte-li zájem seznámit se s prostředím přípravné třídy, kontaktujte vybranou školu a domluvte si setkání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Františka Křížka 17
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Černá Lucie, Mgr.

vedoucí oddělení
Františka Křížka 17
gsm. +420608299369
CernaL@Praha7.cz