Základní vzdělání v Praze 7 zajišťuje šest základních škol, jejichž zřizovatelem je Praha 7, a jedna základní škola na území městské části Praha-Troja.  


Školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, zápisy do 1. tříd na základních školách MČ Praha 7 proběhnou formou elektronické registrace termínu zápisu a následné fyzické účasti zákonného zástupce na vybrané ZŠ. 

Elektronická registrace k zápisu se uskuteční v termínu od 21. 3. 00:01 do 31. 3. 2022 23:59 na webových stránkách jednotlivých základních škol MČ Praha 7 nebo zde. Přihlášku lze vyplnit kdykoli v uvedeném termínu, pořadí provedení elektronické registrace na přijetí žáka nemá vliv. Postup vyplnění el. registrace naleznete níže. 

Fyzické zápisy proběhnou od 20. 4. do 21. 4. 2022 na jednotlivých základních školách MČ Praha 7. Na tyto zápisy dorazí rodič (zákonný zástupce) s dítětem v čase, který si zvolí v rezervačním systému při elektronické registraci. Doloží vyplněnou přihlášku z el. registrace, rodný list dítěte a občanský průkaz (občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR).

Pokud se nemůžete zápisů zúčastnit, je nutné se telefonicky spojit s ředitelem spádové základní školy a domluvit jiný postup.


Postup elektronické registrace

Elektronická registrace (vč. registrace na konkrétní čas) výrazně snižuje dobu strávenou při návštěvě školy na samotném zápisu. Zároveň umožňuje školám operativně řešit případné chyby v přihláškách. Využít lze také varianty podání dokumentů k zápisu vzdáleně, a to zprávou přes:

  • datovou schránku (na ID datové schránky školy)
  • e-mail s ověřeným elektronickým podpisem
  • poštou písemně v listinné podobě

Pokud se rozhodnete využít některé z těchto variant, konzultujte postup s příslušnou školou. 

Jak na online registraci? Videonávod zde.


V případě nejasností se obracejte na ředitele jednotlivých základních škol MČ Praha 7, nebo na vedoucí oddělení vzdělávání Mgr. Lucii Černou, e-mail: cernal@praha7.cz, tel: 608 299 369.

Máte-li posudek z poradenského zařízení a od odborného lékaře, je možné zažádat o odklad, avšak zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8 let.


V současné době pracujeme také na vytvoření adaptačních skupin pro ukrajinské děti na Sedmičce. Pokud máte dotazy na jejich zapojení do vzdělávacího systému, můžete se obrátit na email: skolyUKR@praha7.cz


Školské obvody MČ Praha 7

Usnesení Zastupitelstva HMP


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Františka Křížka 17
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Černá Lucie, Mgr.

vedoucí oddělení
Františka Křížka 17
gsm. +420608299369
CernaL@Praha7.cz