Základní vzdělání v Praze 7 zajišťuje šest základních škol, jejichž zřizovatelem je Praha 7, a jedna základní škola na území městské části Praha-Troja.  


Školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, z důvodu pandemické situace se ruší přítomnost dětí u zápisů, a proto proběhnou zápisy do 1. tříd na základních školách MČ Praha 7 formou elektronické registrace termínu zápisu a následné fyzické účasti zákonného zástupce na vybrané ZŠ

Elektronické předzápisy se uskuteční v termínu od 15. 3. (od 8 hodin) do 26. 3. 2021 (do 20 hodin) na webových stránkách jednotlivých základních škol MČ Praha 7. Přihlášku lze vyplnit kdykoli v uvedeném termínu, pořadí provedení elektronického předzápisu na přijetí žáka nemá vliv. Postup vyplnění el. předzápisu naleznete níže. 

Fyzické zápisy bez dětí proběhnou od 21. 4. do 22. 4. 2021 na jednotlivých základních školách MČ Praha 7. Na tyto zápisy přijde rodič (zákonný zástupce) sám v čase, který si zvolí v rezervačním systému při elektronickém předzápisu. Doloží vyplněnou přihlášku z el. zápisu, rodný list dítěte a občanský průkaz (občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR). MČ Praha 7 společně s řediteli základních škol domluví co nejbezpečnější průběh fyzických zápisů, aby došlo k dodržení všech platných epidemiologických opatření a minimalizovalo se setkávání rodičů v prostorách školy. 

Pokud se nemůžete zápisů zúčastnit, je nutné se telefonicky spojit s ředitelem spádové základní školy a domluvit jiný postup.

 

Rezervační systém elektronických předzápisů bude spuštěn od 15. 3. (od 8:00 hodin) do 26. 3. 2021 (do 20:00 hodin) ZDE. Příslušné odkazy najdete také na stránkách jednotlivých škol. 

Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto:

  1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
  2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
  3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
  4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
  5. POZOR – před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce „místnost“ školní budovu s preferovaným zaměřením vzdělávacího programu – poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu (pokud tak neučiníte, může se vám uložit termín v jiné budově, než preferujete). Především u ZŠ Stross.náměstí. 
  6. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.
  7. Na uvedený e-mail obdržíte základní informace k zápisu včetně vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje – není kritériem ve správním řízení.

 

Elektronické předzápisy a registrace na konkrétní čas umožní, abyste se při návštěvě školy setkali s co nejmenším počtem lidí a zároveň bude škola moci operativně řešit případné chyby v přihláškách. V současné situaci však můžete využít také varianty podání dokumentů k zápisu pouze vzdáleně bez své fyzické účasti, a to zprávou přes:

–          datovou schránku (na ID datové schránky školy)

–          e-mail s ověřeným elektronickým podpisem

–          poštou písemně v listinné podobě

Pokud se rozhodnete využít některé z těchto variant, konzultujte postup s příslušnou školou. 

 

V případě nejasností se obracejte na ředitele jednotlivých základních škol MČ Praha 7, nebo na vedoucí oddělení vzdělávání Mgr. Lucii Černou, email: cernal@praha7.cz, tel: 608 299 369.

Máte-li posudek z poradenského zařízení a od odborného lékaře, je možné zažádat o odklad, avšak zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8 let.


Školské obvody MČ Praha 7

Usnesení Zastupitelstva HMP


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Františka Křížka 17
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Černá Lucie, Mgr.

vedoucí oddělení
Františka Křížka 17
gsm. +420608299369
CernaL@Praha7.cz