Základní vzdělání v Praze 7 zajišťuje šest základních škol, jejichž zřizovatelem je Praha 7, a jedna základní škola na území městské části Praha-Troja. Zápisy pro školní rok 2021/2022 brzy zveřejníme. Děkujeme za pochopení. 


Školní rok 2020/2021

Z důvodu Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021, MŠMT ČR, které ruší přítomnost dětí u zápisu, a s ohledem na vývoj současné situace, proběhnou zápisy do 1. tříd na základních školách MČ Praha 7 formou elektronické registrace termínu zápisu a následně fyzické účasti zákonného zástupce na vybrané ZŠ. 

Elektronické předzápisy proběhnou v termínu od 1. 4. (od 8:00 hodin) do 14. 4. 2020 (do 20:00 hodin) na webových stránkách jednotlivých základních škol MČ Praha 7. Postup vyplnění el. zápisu naleznete níže. 

Fyzické zápisy bez dětí proběhnou od 22.4. do 23. 4. 2020 od 14 do 18 hodin na jednotlivých základních školách MČ Praha 7. Na tyto zápisy přijde rodič (zákonný zástupce) sám v čase, který si zvolil v rezervačním systému při elektronickém zápisu. Doloží vyplněnou přihlášku z el. zápisu, rodný list dítěte a občanský průkaz (občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR).

Pokud se nemůžete zápisů zúčastnit je nutné se telefonicky spojit s ředitelem spádové základní školy a domluvit jiný postup.


Rezervační systém elektronických předzápisů bude spuštěn od 1.4. do 14.4.2020 od 8 do 20 hodin na odkaze: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/praha7/KWE017_ZrizovatelPrihlaskaZS.aspx

Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto:

  1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
  2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
  3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
  4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
  5. POZOR – před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce „místnost“ školní budovu s preferovaným zaměřením vzdělávacího programu – poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu (pokud tak neučiníte, může se vám uložit termín v jiné budově, než preferujete). Především u ZŠ Stross.náměstí. 
  6. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.
  7. Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu včetně vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje – není kritériem ve správním řízení.

 

V případě nejasností se obracejte na ředitele jednotlivých základních škol MČ Praha 7, nebo na vedoucí oddělení vzdělávání Mgr. Lucii Černou, email: cernal@praha7.cz, tel: 608 299 369.


Máte-li posudek z poradenského zařízení a od odborného lékaře, je možné zažádat o odklad, avšak zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8 let.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Veletržní 505/33
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00