Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > STAVEBNÍ ÚŘAD - SÚ > oddělení administrativně-právní
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Jirásková Šárka zaměstnanec poslat e-mail 22014 4133
Měřičková Ladislava zaměstnanec poslat e-mail 22014 4123
Vodrážková Miroslava vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4136, 4125

Oddělení administrativně-právní

 1. zajišťuje statistiku přírůstků a úbytků bytového fondu a statistické výkazy individuální bytové výstavby
 2. spolupracuje se Statistickým úřadem na úseku bytové i nebytové výstavby
 3. vede řízení o přestupcích a správních deliktech dle ust. § 178 a § 180 stavebního zákona včetně ukládání sankcí a blokových pokut, zajišťuje související styk s odborem správních agend, provádí inventarizaci pohledávek, postupuje pravomocná rozhodnutí finančnímu odboru k vymáhání pokut
 4. vede agendu správních poplatků , jejich vybírání včetně vydávání výzev k zaplacení a dokladů pro pokladnu podle zák. č. 368/1992 Sb.
 5. řeší právní problematiku řízení vedených stavebním úřadem dle zák. č. 183/2006Sb. a zák. č. 500/2004 Sb.
 6. zajišťuje postup při podání řádných a mimořádných opravných prostředků, předkládá odvolání nadřízenému orgánu, soudům, rozhoduje o obnově řízení
 7. zajišťuje výkony rozhodnutí v rámci správního řádu
 8. vede přehled o aktuálních právních předpisech
 9. zajišťuje agendu poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 10. zajišťuje přijímání a vypravování veškeré korespondence stavebního úřadu
 11. vede evidenci vydaných správních rozhodnutí, vydává potvrzení nabytí právní moci, vydává štítky „Stavba povolena“
 12. eviduje odvolání, stížnosti, občanská sdružení přihlášená do řízení vedených stavebním úřadem
 13. vydává formuláře žadatelům
 14. zabezpečuje chod příručního archivu odboru výstavby a předávání spisů do centrálního archivu
 15. poskytuje běžný informační servis občanůmCopyright © 2012 Městská část Praha 7