Česky   English
O Praze 7 > Představení městské části > Čestní občané Prahy 7 > Ing. Dr. techn. Josef Vlach, DrSc.

Ing. Dr techn. Josef Vlach, DrSc

Dne 3. května 2005, v rámci oslav 60. výročí konce II. světové války, převzal Ing. Dr techn. Josef Vlach, DrSc. čestné občanství MČ Praha 7.

Narodil se v r. 1919 v Plzni, jako syn rotmistra. V r. 1937 začal studovat na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT v Praze. Ještě před uzavřením českých vysokých škol v r. 1939 stihl složit I. St. Zkoušku (Ing.C). V rámci akce „I7.11“ byl vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen, odkud se vrátil 1940 s těžkým zraněním nohy, jehož následky nese dodnes. V r. 1946 získal titul inženýra. Po vojenské službě přešel na doporučení svého profesora do výzkumného ústavu energetiky, kde pracoval v různých funkcích do 1983, kdy byl převeden do nového výzkumného ústavu palivoenergetického komplexu jako vedoucí odboru. V r. 1987 odešel do důchodu, i nadále však pracuje ve své oblasti.

V roce 1949 získal hodnost Dr techn, v r. 1964 hodnost doktora věd (DrSc). Sám vyškolil 18 vědeckých pracovníků. Počet jeho výzkumných prací, studií, článků a referátů na konferencích domácích, zahraničních i světových a dvou sympoziích OSN převyšuje 500. Jako spoluautor nebo vedoucí autor se podílel na několika knihách, je autorem několika menších publikací Jeho stěžejními díly je „Zásobování teplem a Teplárenství“ a „Teplárenství“. Byl členem mnoha komisí, vědeckých rad. Spolupracoval s ČVUT (sedm let přednášel externě na fakultě stavební, 28 let byl členem komise pro obhajobu diplomových prací v oboru „Technika prostředí“ na fakultě strojní, sedm let tamtéž předsedou komise pro obhajoby v oboru „Energetické stroje a zařízení“). Od r. 1972 je soudním znalcem. Svoji odbornost uplatňoval i v Čs. Vědeckotechnické společnosti, kde byl v r. 1969 – 72 předsedou celostátní „ Energetické společnosti“.

Od roku 1948 žije s manželkou v Praze 7. V letech 1990-96 byl předsedou OV ČSBS v Praze 7.

 

- ; Přečteno: 8244 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7