V uplynulých dnech, zejména pak v průběhu víkendu, sužovalo Prahu i celý zbytek republiky velmi vydatné setrvalé sněžení, k němuž se následně přidal také silný mráz. Již od čtvrtka je v plném nasazení veškerá technika zimní údržby, kterou průběžně doplňují ruční čištění zaměřená na frekventovaná či hůře dostupná místa.

Pozor na padající sníh a led ze střech

Pro úplnost uvádíme, že údržbu chodníků a silnic má ze zákona na starosti vlastník, což je v naprosté většině případů na našem území hl. m. Praha, respektive správce komunikací TSK. Rozhodně to však nenecháváme jen na městě a vždy se z pozice městské části snažíme intenzivně pomáhat, aby chodníky byly co nejvíce schůdné a bezpečné. Zimní údržbu podporujeme organizačně, koordinačně i materiálně. Všichni, kdo mají tyto práce na starosti, dělají pro schůdnost chodníků i dalších míst maximum. Přestože se chodníky ošetřují opakovaně, nemá to za stávajících okolností stoprocentní účinnost, prosíme tedy o trpělivost a především o velkou opatrnost při pohybu venku.

Pokud byste měli podněty na místa, kde je pohyb v tuto chvíli velmi problematický, prosíme, posílejte nám je na e-mail: chodniky@praha7.cz. Touto cestou se informace nejrychleji dostanou k pracovníkům, kteří údržbu koordinují. Na pěti volně přístupných místech jsme také připravili nádoby na štěrk, který můžete dle potřeby využít. Mapu umístění nádob na štěrk najdete zde.

Děkujeme za pochopení a buďte opatrní.