Zimní údržbu vozovek a chodníků zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). V interaktivní mapě si můžete prohlédnout, jak a zda jsou udržovány konkrétní chodníky a ulice. 

S dotazy a podněty se prosím obracejte na pracovníky TSK: paní Janu Malou, jana.mala@tsk-praha.cz, a Michala Plaisnera, michal.plaisner@tsk-praha.cz; případně na dispečink TSK, tel. 224 237 725 nebo info@tsk-praha.cz.

Obrátit se můžete také na ÚMČ P7, oddělení pro veřejný prostor na chodniky@praha7.cz nebo na tel. 777 104 933.


MČ Praha 7 připravila na pěti volně přístupných místech nádoby na štěrk.

Najdete je:

  • dětské dopravní hřiště Na Výšinách
  • dětské hřiště Ortenovo náměstí
  • park Tusarova
  • MŠ Kostelní
  • ZŠ Umělecká