archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V novém roce opět pokračuje pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na území Prahy 7. Pokud vám doma dlouho překáží nepotřebný kus nábytku, neváhejte se s ním touto cestou rozloučit. Jednotlivé termíny a konkrétní lokality naleznete zde.

Kontejnery jsou přistavovány vždy od 16 do 20 hodin. Prosíme, abyste věci na vyhození nenosili na místo dříve, než je kontejner přistaven. Nemusíte se bát toho, že když přijdete později ve vymezeném čase, nemusí již být v kontejneru místo. Přítomen je vždy koordinační pracovník svozové firmy, který v případě potřeby zajistí přistavení dalšího kontejneru.

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Odpad je možné odevzdat i ve sběrných dvorech a ve stabilních sběrnách nebezpečných odpadů: Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel. 266 00 72 99, provozní doba Po – Pá 8.30 – 17.00 hod., v letním období do 18.00 hod., So 8.30 – 15.00 hod. (přijímá všechny druhy odpadů).