archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Z důvodu stavebních prací na modernizaci dráhy dochází od soboty 4. listopadu 2023 (přibližně od 0.00 hodin) do neděle 5. listopadu 2023 (přibližně do 4.30 hodin) ke krátkodobému přerušení provozu tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí – Výstaviště. Výluka se dotkne tram. č. 17 a historické linky 41. Po dobu výluky bude zaveden mimořádný provoz autobusu 156 k Veletržnímu paláci a OC Stromovka. Zároveň upozorňujeme na souběžně probíhající výluku mezi Výstavištěm a Nádražím Holešovice. Průchod k Výstavišti je umožněn provizorním koridorem od křižovatky ul. Strojnická x Janovského.

Změny tras tramvajových linek

Linka číslo 17 je ve směru z centra ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Kamenická a Letenské náměstí do obratiště Špejchar.

Historická linka číslo 41 je, v uvedeném směru, v úseku Strossmayerovo náměstí – Čechův most odkloněna přes zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), Těšnov, Bílá labuť, Náměstí Republiky a Dlouhá třída.

 

Náhradní doprava

Náhradní autobusová doprava není zavedena.

 

Změny v provozu autobusů

Přibližně od 8.00 hodin do 19.00 hodin jsou zavedeny (v uvedeném směru) spoje linky číslo 156 v trase Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – OC Stromovka – Veletržní palác – Řezáčovo náměstí – Bubenská – Vltavská.

 

Průchod pro pěší

Průchod k Výstavišti je umožněn provizorním koridorem od křižovatky ul. Strojnická x Janovského.

 

 

Další informace najdete na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

 


Důvodem výluky je betonáž nosné konstrukce estakády, kterou realizuje Správa železnic. Upozorňujeme, že betonáž v místě bývalého železničního mostu u Výstaviště bude z důvodu časové náročnosti probíhat cca od 5.00, práce zaberou zhruba 18 hodin. Termín je zvolen s ohledem na nižší intenzitu dopravy a tím pádem rychlejší postup prací. 

Další informace související s probíhající modernizací železnice, včetně výluk, opatření a předpokládaného harmonogramu prací, najdete ZDE.