archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od 27. října do 5. prosince 2023 proběhne rekonstrukce tramvajové trati mezi Nádražím Holešovice a Výstavištěm v úseku mezi ulicemi Bubenská a Na Zátorách, tedy v místě podjezdu pod železniční tratí na Kralupy. Během stavebních prací dojde ke změnám ve vedení tramvajových linek. Automobilová doprava bude svedena z Trojského mostu do Vrbenského ulice a dále na Argentinskou. Dočasně omezeno bude parkování v ulici U Papírny.

Omezení MHD

Tramvajová doprava bude vyloučena v úseku Výstaviště – Nádraží Holešovice.

Linka 6 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Dělnická odkloněna přes zastávky Vltavská a Holešovická tržnice.
Linka 12 je ve směru z centra ze zastávky Nádraží Holešovice odkloněna přes zastávky Trojská a Ke Stírce do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka Březiněveská).
Linka 14 je ve směru z centra ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Trojská, Ke Stírce a Kobylisy do obratiště Vozovna Kobylisy.
Linka 17 je ve směru od Libuše zkrácena do obratiště Výstaviště.
Linka 93 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Nádraží Holešovice odkloněna přes zastávky Vltavská, Holešovická tržnice a Dělnická.
Linka 94 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Dělnická odkloněna přes zastávky Vltavská a Holešovická tržnice.

Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.

Podrobné informace jsou zveřejněny na webu DPP.

Omezení silniční dopravy, včetně parkování

Bude uzavřen úsek mezi ulicemi Bubenská a Na Zátorách, tedy v místě podjezdu pod železniční tratí na Kralupy, a to v obou směrech. Současně pokračuje dopravní opatření, které znemožňuje průjezd pod železničním mostem u Výstaviště. Objízdná trasa tedy vede z Trojského mostu vlevo do Vrbenského ulice, dále Argentinskou a Železničářů do Bubenské ulice.

Z důvodů zaslepení ulice U Papírny dojde k omezení parkování na této komunikaci. Prosíme občany, aby věnovali pozornost dopravnímu značení.

Další informace jsou zveřejněny na webu TSK

plánek objízdných tras

Omezení pěší dopravy

Podélný pohyb podél stavby bude umožněn po celou dobu po jižním chodníku. Severní chodník (blíže Výstavišti) bude uzavřen.

Příčné přecházení přes stavbu bude možné na obou okrajích stavby, tedy u Bubenské ulice a u ulice Na Zátorách.

Průchod k Výstavišti je umožněn provizorním koridorem od křižovatky ul. Strojnická x Janovského.


V rámci stavby dojde k rekonstrukci tramvajové trati mezi Bubenskou ulicí a ulicí Na Zátorách. Dojde ke změně konstrukce trati. Místo současných velkoplošných panelů bude trať zřízena na betonové desce s pružným upevněním kolejnic, s asfaltovým povrchem. Stejná technologie je použita například v Plynární ulici. Tím dojde ke snížení hluku a vibrací z tramvajového provozu. Zároveň se zlepší technický stav trati. Dojde ke zvětšení poloměru oblouku v podjezdu pod železnicí, což přinese rychlejší a klidnější jízdu tramvají. Kromě rekonstrukce trati bude uzavírka využita k rekonstrukci vodovodu a k opravě železničního mostu.

Práce jsou součástí akce s názvem Dukelských hrdinů a U Výstaviště, která zahrnuje rekonstrukci od Strossmayerova náměstí až k ulici Na Zátorách. Další etapy stavby budou realizovány v příštích letech.