Uklizený a upravený veřejný prostor je jednou z našich priorit. Z toho důvodu se vedení městské části rozhodlo vzít úklid pevně do svých rukou, konkrétně vložit jej do rukou firmy 7U, s.r.o., která je zřízena MČ Praha 7 coby jediným vlastníkem. Tato firma zajišťuje od června 2017 úklid celé obytné zóny městské části Praha 7 a zároveň i úklid menších zelených ploch, které MČ Praha 7 vlastní nebo je má svěřeny do správy.


Kromě kvality a vysoké frekvence úklidu je pro MČ Praha 7 důležitý sociální rozměr této aktivity, neboť mezi zaměstnanci je mnoho osob z ohrožených skupin obyvatelstva. Z toho důvodu podporujeme naše zaměstnance nejen v pracovní, ale i plné sociální reintegraci a pomáháme jim postupně mezi námi najít své pevné místo.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor - oddělení péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání