Úklid veřejného prostranství zajišťuje firma 7U, s.r.o. Jejím zřizovatelem a jediným vlastníkem je městská část. Do úklidového a údržbového portfolia 7U patří: ruční úklid chodníků, strojový úklid chodníků, splachování chodníků, úklid pomocí ruční mechanizace, úklid psích exkrementů, vyvážení a údržba odpadkových košů, úklid zelených ploch a dětských hřišť ve správě MČ, likvidace černých skládek, monitorování stavu městského mobiliáře a jeho drobné opravy a mytí, péče o zeleň ve vybraných rabátkách, spolupráce s dalšími firmami zajišťujícími úklid na území Prahy 7 (zejm. pro hlavní město Prahu).


KONTAKTNÍ OSOBY 7U

  • Monika Vyskočilová – vedoucí oddělení komunálních služeb:  732 114 370

  • Martin Matoušek – koordinátor ruční úklid: 770 145 088

 

JAK ÚKLID PRAKTICKY PROBÍHÁ?

Úklid probíhá každý den v několika podobách a fázích. Nejprve je část ulic vyčištěna mechanicky od psích exkrementů, dále probíhá ruční úklid chodníků a takzvaných „lajsek“, tedy prostoru pod chodníky. Poté chodník projede chodníkový samosběr, chodník je spláchnut kropičkou a opět ručně uklizen před koncem směny. Některá místa jsou ručně uklizena až 4x denně, což znamená, že nejfrekventovanější ulice jsou tak uklízeny až 7x denně.

 

KOLIK LIDÍ SE NA NĚM PODÍLÍ?

V současnosti v úklidu zaměstnáváme 30 osob, část z nich jsou osoby, které vyžadují širokospektrou podporu v pracovní i sociální reintegraci. Dalším 15 osobám z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných osob umožňujeme, aby u nás odpracovaly do 30 hodin měsíčně v rámci veřejné služby (ÚP). Dále spolupracujeme s probační a mediační službou a umožňujeme jejich kandidátům odpracovat v úklidu a údržbě veřejného prostoru jim uložené hodiny obecně prospěšných prací.

JAKÉ JSOU POKUTY?

Černá skládka u koše: pokuta 50 000 Kč
Odkládání domovního odpadu u koše: pokuta 50 000 Kč
Psí exkrement: pokuta do 20 000 Kč, v opakovaných případech do 30 000 Kč
Nedopalek: pokuta do 20 000 Kč, v opakovaných případech do 30 000 Kč
Slupka od banánu: pokuta 20 000 Kč
Neuklizený pozemek: pokuta do 500 000 Kč
Znečištění pozemních komunikací: 300 000 Kč