Praha 7 spouští kampaň Solidarita od sousedů (SOS P7). V době, kdy na občany stále doléhají dopady opatření spojených s pandemií covidu-19, vychází městská část vstříc častým projevům solidarity a ochoty pomáhat. Praha 7 vyhlásila veřejnou sbírku, jejímž prostřednictvím může každý přispět na pomoc lidem, kteří se dostali do obtížných životních situací a potřebují zajistit své základní životní potřeby.

Přispět do veřejné sbírky lze prostřednictvím transparentního účtu SOS P7: 000123-2000870339/0800. Přispěním na transparentní účet dojde k posílení Humanitního fondu MČ Praha 7, příspěvky budou využity na individuální pomoc občanům Prahy 7 v souladu s pravidly fondu.

 

Transparentní účet – SOS P7       

Číslo účtu: 000123-2000870339/0800

 

Přispět můžete také prostřednictvím platby skrze QR kód:

Děkujeme vám! Každý příspěvek může pomoci.

Upozorňujeme dárce, že účet je transparentní a zasláním daru dává zároveň souhlas se zveřejněním svých osobních údajů.


„Nejtěžší vlna pandemie je již doufejme za námi, s následky vládních omezení se však budeme vyrovnávat ještě velmi dlouho. Někteří lidé to bez naší pomoci nezvládnou. Pokud se dá na celé krizi najít něco pozitivního, pak je to obrovská vlna solidarity, kterou nejen u nás na Sedmičce vyvolala. Naši sousedé dobrovolně šili roušky, vydávali dezinfekci, roznášeli ochranné prostředky, nakupovali seniorům, pomáhali, kde se dalo. Nyní se na nás obracejí, že chtějí pomáhat dál. Snažíme se je propojovat s těmi, kteří pomocnou ruku potřebují. Po dohodě s opozicí jsme založili transparentní účet, abychom vyšli solidaritě od sousedů vstříc a umožnili každému přispět dle jeho možností,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.      

„V době, kdy řada lidí nemohla chodit do práce, jsme posílili prostředky v našem Humanitním fondu a upravili jsme také jeho pravidla, abychom mohli rychle pomáhat těm, kterým kvůli výpadku příjmů hrozilo, že přijdou o střechu nad hlavou. Lidí, kteří potřebují naši stálou či nárazovou pomoc, je však stále dost. Vítáme proto nabídky, které nám přicházejí od jednotlivých občanů, místních provozoven i větších firem. Jejich pomoc vždy zprostředkujeme dále dle individuálních potřeb našich klientů. Někomu pomohou potravinové balíčky, někomu zase vybavení do domácnosti, dalším bezúročná půjčka na nájem. Možnost připojit se k solidární pomoci sousedů z Prahy 7 nyní zjednoduší náš transparentní účet,“ řekl radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle.  

„Jsme moc rádi, že myšlenka rychlé podpory potřebným spoluobčanům, ale i garance snížení nájmů pro podnikatele našla v naší městské části jednoznačnou podporu všech zastupitelů bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Současně jsme si vědomi, že tato opatření vyvolají obrovský tlak na rozpočet městské části. I proto jsme návrh na navýšení financí do Humanitního fondu doplnili pozměňujícím návrhem na zřízení transparentního účtu k tomuto fondu, kam může velmi snadno přispět každý z nás. Peníze vybrané mezi našimi členy během května jsme již na účet poslali a věříme, že se přidá celá řada dalších spoluobčanů. Čím více nás bude, tím méně bude městská část zatížena dluhy do budoucna,“ dodává zastupitel za TOP 09 Jiří Hejnic.

„Česko zažívá největší ekonomický propad za posledních třicet let. V důsledku vládních koronavirových restrikcí přišla řada občanů o podstatnou část příjmů či dokonce ztratila zaměstnání. V této situaci je cílená podpora v rámci komunity mimořádně důležitá. Zvlášť když na konkrétních příkladech vidíme, že pomoc od vlády je pomalá a málo účinná. Chtěl bych proto vyzvat občany i firmy z Prahy 7, aby v rámci svých možností na konto SOS P7 přispěli. Víc, než kdy jindy teď platí, že kdo rychle dává, dvakrát dává,“ konstatoval předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Bartovský.


Právě pomáháme

Přinášíme vám příběhy potřebných rodin z Prahy 7, kterým i vy můžete aktuálně pomoci.

 

Paní Anna (32 let)

Paní Anna je samoživitelka, která se z azylového domu přestěhovala do bytu podporovaného bydlení Prahy 7. Stará se o tři děti ve věku 3, 5 a 11 let. Nejstarší syn paní Anny má vrozenou dědičnou vadu spojenou s příjmem potravy, kvůli které nepřibírá na váze. Paní Anna se snaží celou svou rodinu zabezpečit sama, před narozením nejmladší dcery byla zaměstnána jako pomocná síla v kuchyni. Nyní je odkázána na sociální dávky a potravinovou pomoc.

 

Paní Eva (54 let)

Paní Eva je vdova, která žije ve společné domácnosti se dvěma dospělými dcerami. Je po čtyřech mozkových příhodách, kdy má částečně ochrnuté obě poloviny těla. Byl jí uznán invalidní důchod III. stupně a průkaz ZTP. Dále jí bylo diagnostikováno závažné onemocnění zažívacího traktu, stejně jako jejím dcerám. V důsledku toho mají všechny tři zažívací problémy. Mladší dcera navíc trpí svalovou hypotonií a dalšími zdravotními komplikacemi. Od roku 2013 se přestala hýbat, celodenně je upoutána na lůžko, pohybuje pouze rukama. Starší dcera má psychiatrické onemocnění, na sestru dohlíží a je s ní doma po dobu, kdy je paní Eva v zaměstnání. Paní Eva je zaměstnaná v neziskové organizaci s flexibilní pracovní dobou. Celková situace rodiny je po sociální, zdravotní i finanční stránce dlouhodobě velice tíživá.

 

Paní Jarmila (62 let)

Paní Jarmila žije sama se svým dospělým synem, který onemocněl paranoidní schizofrenií. Pracuje jako noční doplňovačka zboží, aby mohla být přes den se synem. Společně s terapeutickým psem žila rodina v garsonce, odkud se přestěhovala do bytu podporovaného bydlení Prahy 7. Komplikovaná situace přiměla paní Jarmilu, aby v minulosti využila nebankovních půjček. Zadlužila se a své dluhy se nyní pokouší splácet. Pobírá státní příspěvek na bydlení, jeho výpočet však nezohledňuje splátky dluhů, a tak se rodina potýká s nedostatkem finančních prostředků téměř každý měsíc.

 

Paní Ivana (38 let)

Paní Ivanu opustil manžel, sama vychovává tři děti. Je slabozraká a silná epileptička (záchvaty vedou až k zásahům záchranné služby). Také kvůli tomu, že manžel na děti neplatil výživné, si s sebou paní Ivana nese z minulosti několik exekucí. Pravidelně se dostává do finanční tísně, je příjemcem potravinové a materiální pomoci Prahy 7.