Do kontejnerů (popelnic) by se měl odkládat pouze tzv. směsný komunální odpad, který nelze již dále třídit podle níže uvedeného rozdělení. Kontejnery na separovaný odpad, velkoobjemové kontejnery, sběrny nebezpečného odpadu a sběrné dvory jsou určeny k bezplatnému odkládání většiny složek komunálního odpadu pro občany hl.m. Prahy. Právnické osoby a živnostníci si musí zajistit likvidaci odpadu samostatně v rámci smluvního vztahu s organizací, která má oprávnění k nakládání s odpady.


Modré sběrné nádoby nám slouží pro  

 • noviny
 • časopisy
 • knihy, sešity, brožury
 • rozložené papírové krabice
 • karton a vlnitou lepenku
 • čisté papírové obaly, sáčky
 • reklamní letáky
 • kancelářský papír

Do modrých sběrných nádob nikdy nedávejme

 • papírové kapesníky, ručníky
 • papírové pleny
 • uhlový papír (kopírovací)
 • voskový papír
 • mastný a jinak znečištěný papír
 • pauzovací papír
 • dehtový papír
 • vícevrstevné obaly (TetraPack)
 • od mléka a nápojů (kombinované)

 

Žluté sběrné nádoby nám slouží pro

 • plastové obaly
 • plastové tašky a sáčky
 • PET lahve – stlačené bez uzávěrů
 • čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
 • plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
 • polystyren

Do žlutých sběrných nádob nikdy nedávejme

 • vícevrstevné obaly (TetraPack)
 • guma, molitan, kabely
 • podlahové krytiny, lina, PVC
 • textil z umělých vláken
 • nádoby od léčiv
 • plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami

 

Zelené sběrné nádoby nám slouží pro

 • lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
 • sklo bílé i barevné
 • velké skleněné střepy
 • tabulové sklo
 • skleněné předměty všeho druhu
 • zavařovací sklenice – prázdné, bez zbytků potravin

Do zelených sběrných nádob nikdy nedávejme

 • zrcadla
 • drátěné sklo
 • keramiku
 • porcelán
 • žárovky, zářivky, výbojky
 • kameninu
 • televizní obrazovky
 • automobilová skla

 

Velkoobjemové kontejnery nám slouží pro

 • starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla,…
 • koberce, linolea, matrace,…
 • elektrotechniku – pračky, myčky, videa, počítače, rádia,…
 • zdravotní keramiku – umyvadla, záchody
 • kovový odpad – motory, kovové nosníky, plechy, kola, části autovraků, dřezy, vany

Do velkoobjemových kontejnerů nikdy nedávejme

 • stavební odpad – suť
 • pneumatiky
 • lednice
 • autobaterie a jiné nebezpečné odpady

 

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy prostřednictvím společnosti IMP-servis, s.r.o. možnost bezplatného odkládání nebezpečného odpadu:

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty a odmašťovací přípravky
 • nepoužitelná cytostatika a léky
 • baterie a akumulátory
 • vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (lednice)
 • vyřazené elektrické a elektronické zařízení (obrazovky)

Odpady mohou občané odkládat čtyřmi způsoby:

 • při mobilním (zastávkovém) sběru – všechny výše uvedené odpady mimo lednic a obrazovek, přehled sběru v Praze 7 je uveden samostatně v Harmonogramu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu ZDE
 • ve stabilních sběrnách a ve Sběrných dvorech
  pro Prahu 7 jsou nejdostupnějsí následující místa:
  Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel.: 266 00 72 99, 
  provozní doba: Po – Pa 8,30 – 17,00 hod. – v letním období do 18,00 hod., So 8,30 – 15, 00 hod. 
  ve sběrném dvoře lze odevzdat následující druhy odpadů:
      –   nebezpečný odpad včetně sběru lednic a obrazovek

  mimo nebezpečné odpady se dají ve sběrném dvoře odevzat i následující odpady
  • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti, atp.)
  •     elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa, atp.)
  •     kovový odpad
  •     dřevěný odpad
  •     odpad z údržby zeleně
  •     stavební odpad z bytových úprav v množství do l m3 zdarma
  •     papír, sklo, plasty
  •     a za úhradu – pneumatiky – 25,- Kč za kus
 • v lékárnách na území města – nepoužitelná cytostatika, léky a rtuťové teploměry. Ve všech lékárnách na území hl. m. Prahy si lze na průkaz diabetika vyzvednout papírový kontejnerek určený ke sběru upotřebených injekčních jehel a stříkaček,
 • na Informačním centru Městské části Praha 7, Milady Horákové 2,  v základních a středních školách – upotřebené baterie a monočlánky.