V Praze 7 máme 61 stanovišť s nádobami na tříděný odpad, přesné adresy míst naleznete zde. Odpad je svážen Pražskými službami, a. s. Na stanovišti naleznete vždy nádoby na papír, sklo a multikomoditní sběr. Na 30 místech jsou i nádoby na kov a na 4 místech nádoby na elektroodpad. Od roku 2016 městská část Praha 7 získala od hl. m. Prahy možnost umístit nádoby na tříděný odpad přímo do domu. Této možnosti využilo více než 300 adres na Sedmičce. 


Modré sběrné nádoby nám slouží pro: 

 • noviny
 • časopisy
 • knihy, sešity, brožury
 • rozložené papírové krabice
 • karton a vlnitou lepenku
 • čisté papírové obaly, sáčky
 • reklamní letáky
 • kancelářský papír

Do modrých sběrných nádob nikdy nedávejme:

 • papírové kapesníky, ručníky
 • papírové pleny
 • uhlový papír (kopírovací)
 • voskový papír
 • mastný a jinak znečištěný papír
 • pauzovací papír
 • dehtový papír
 • vícevrstevné obaly (TetraPack) od mléka a nápojů (kombinované)
 

Žluté sběrné nádoby nám slouží pro:

 • plastové obaly
 • plastové tašky a sáčky
 • PET lahve – stlačené bez uzávěrů
 • čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
 • plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
 • polystyren
 • vícevrstevné obaly (TetraPack)


Do žlutých sběrných nádob nikdy nedávejme:

 • guma, molitan, kabely
 • podlahové krytiny, lina, PVC
 • textil z umělých vláken
 • nádoby od léčiv
 • plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami
 

Zelené sběrné nádoby nám slouží pro:

 • lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
 • sklo bílé i barevné
 • velké skleněné střepy
 • tabulové sklo
 • skleněné předměty všeho druhu
 • zavařovací sklenice – prázdné, bez zbytků potravin


Do zelených sběrných nádob nikdy nedávejme:

 • zrcadla
 • drátěné sklo
 • keramiku
 • porcelán
 • žárovky, zářivky, výbojky
 • kameninu
 • televizní obrazovky
 • automobilová skla