V Praze 7 máme 62 stanovišť s nádobami na tříděný odpad, přesné adresy míst naleznete zde. Odpad je svážen Pražskými službami a. s. Na stanovišti naleznete vždy nádoby na plast, papír a sklo. Na 14 místech jsou i nádoby na kov, na 47 místech naleznete nádoby na nápojové kartony a na 6 místech nádoby na elektroodpad. Na jaře 2016 městská část Praha 7 získala od hl. m. Prahy možnost umístit nádoby na tříděný odpad přímo do domu. Této možnosti využilo více než 150 bytových jednotek. 

 


Modré sběrné nádoby nám slouží pro: 

 • noviny
 • časopisy
 • knihy, sešity, brožury
 • rozložené papírové krabice
 • karton a vlnitou lepenku
 • čisté papírové obaly, sáčky
 • reklamní letáky
 • kancelářský papír

Do modrých sběrných nádob nikdy nedávejme:

 • papírové kapesníky, ručníky
 • papírové pleny
 • uhlový papír (kopírovací)
 • voskový papír
 • mastný a jinak znečištěný papír
 • pauzovací papír
 • dehtový papír
 • vícevrstevné obaly (TetraPack) od mléka a nápojů (kombinované)
 

Žluté sběrné nádoby nám slouží pro:

 • plastové obaly
 • plastové tašky a sáčky
 • PET lahve – stlačené bez uzávěrů
 • čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
 • plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
 • polystyren


Do žlutých sběrných nádob nikdy nedávejme:

 • vícevrstevné obaly (TetraPack)
 • guma, molitan, kabely
 • podlahové krytiny, lina, PVC
 • textil z umělých vláken
 • nádoby od léčiv
 • plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami
 

Zelené sběrné nádoby nám slouží pro:

 • lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
 • sklo bílé i barevné
 • velké skleněné střepy
 • tabulové sklo
 • skleněné předměty všeho druhu
 • zavařovací sklenice – prázdné, bez zbytků potravin


Do zelených sběrných nádob nikdy nedávejme:

 • zrcadla
 • drátěné sklo
 • keramiku
 • porcelán
 • žárovky, zářivky, výbojky
 • kameninu
 • televizní obrazovky
 • automobilová skla

 

Mapa mobilního svozu odpadů 

Harmonogram mobilního svozu NO 2021

 

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy prostřednictvím společnosti IMP-servis, s. r. o. možnost bezplatného odkládání nebezpečného odpadu, do nějž spadají:

Nebezpečné: 

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 • olej a tuk
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory 

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

Ostatní:

 • jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.


Odpady mohou občané odkládat čtyřmi způsoby:

1. při mobilním (zastávkovém) sběru – všechny výše uvedené odpady mimo lednic a obrazovek. V Praze 7 budou mobilní kontejnery na nebezpečný odpad k dispozici v následujících termínech roku 2021:

Datum Lokace Čas
středa 3. 3. 2021
středa 2. 6. 2021
úterý 17. 8. 2021

křižovatka ul. U Sparty X Jana Zajíce

15.00–15.20
křižovatka ul. Muzejní X Letohradská 15.30–15.50
křižovatka ul. Kostelní X Františka Křižíka 16.00–16.20
ul. Na Ovčinách 16.30–16.50
Řezáčovo náměstí (stání u kontejnerů na odpady) 17.00–17.20
křižovatka ul. Šimáčkova X U Smaltovny 17.30–17.50
křižovatka ul. Ovenecká X Nad Královskou oborou 18.00–18.20
křižovatka ul. Jana Zajíce X Nad Královskou oborou 18.30–18.50
středa 3. 3. 2021
úterý 24. 8. 2021
ul. U Vody 15.00–15.20
Ortenovo náměstí (u č. 13/1488) 15.30–15.50
křižovatka ul. U Parního mlýna X Jankovcova 16.00–16.20
křižovatka ul. V Háji X U Průhonu 16.30–16.50
křižovatka ul. Tusarova X Na Maninách 17.00–17.20
křižovatka ul. Tusarova X Osadní 17.30–17.50
křižovatka ul. Osadní X U Průhonu 18.00–18.20
křižovatka ul. Na Maninách X U Průhonu 18.30–18.50

středa 2. 6. 2021
sobota 2. 10. 2021

 

ul. U Vody 8.00–8.20
Ortenovo náměstí (u č. 13/1488) 8.30–8.50
křižovatka ul. U Parního mlýna X Jankovcova 9.00–9.20
křižovatka ul. V Háji X U Průhonu 9.30–9.50
křižovatka ul. Tusarova X Na Maninách 10.00–10.20
křižovatka ul. Tusarova X Osadní 10.30–10.50
křižovatka ul. Osadní X U Průhonu 11.00–11.20
křižovatka ul. Na Maninách X U Průhonu 11.30–11.50

Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 739 412 393, 731 686 777 nebo 602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet.

2. ve stabilních sběrnách a ve sběrných dvorech. Pro Prahu 7 je nejdostupnější místo:
Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel. 266 00 72 99, provozní doba Po – Pá 8.30 – 17.00 hod., v letním období do 18.00 hod., So 8.30 – 15.00 hod. (přijímá všechny druhy odpadů).

Mimo nebezpečné odpady se dají ve sběrném dvoře odevzdat i následující odpady:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti, atp.)
 • elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa, atp.)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad z bytových úprav v množství do l m3 zdarma
 • papír, sklo, plasty
 • za úhradu i pneumatiky, 25,- Kč za kus

3. v lékárnách na území města – nepoužitelná cytostatika, léky a rtuťové teploměry. Ve všech lékárnách na území hl. m. Prahy si lze na průkaz diabetika vyzvednout papírový kontejner určený ke sběru upotřebených injekčních jehel a stříkaček,

4.Informačním centru městské části Praha 7, Milady Horákové 2, na základních a středních školách – upotřebené baterie a monočlánky.