Volné pobíhání psů

Praha reguluje volný pohyb psů Obecně závaznou vyhláškou o městské zeleni. V současné době je pohyb psů vymezen třemi okruhy: zákaz vstupu psů – například dětská hřiště, zákaz volného pobíhání psů a volný pohyb psů. Mapu volného pohybu psů najdete zde. Žádným jiným způsobem pohyb psů nijak upraven není. V případě porušení vyhlášky hrozí majiteli psa pokuta až 1 000 korun.

Požívání alkoholických nápojů na veřejnosti

Podle obecně závazné vyhlášky je zakázáno požívání alkoholických nápojů na vyjmenovaných místech v městské části (konkrétní oblasti naleznete v mapě níže), dále na hřištích a pískovištích a před základními a mateřskými školami a v okruhu 100 metrů od nich. Pokud máte podezření na porušování vyhlášky, přivolejte hlídku Městské police na telefonním čísle 156. Mapu míst, kde je zakázáno požívat alkoholické nápoje, naleznete zde.

Pohyb nežádoucích osob

Pokud máte podezření, že se ve vašem okolí pohybuje nežádoucí osoba, přivolejte hlídku Městské police na telefonním čísle 156. Strážník může podezřelou osobu ztotožnit a pokud shledá, že dochází k porušování veřejného pořádku, má možnost ji z místa vykázat. 

Rušení nočního klidu

Doba nočního klidu je v zákoně vymezena od 22 do 6 hodin a jeho porušení je klasifikováno jako přestupek. Ve výjimečných případech může obec dobu nočního klidu upravit obecně závaznou vyhláškou. Pokud vás v době nočního klidu obtěžuje např. hlasitý soused nebo hluk z blízké restaurace, přivolejte hlídku Městské policie, která se na místo dostaví a na místě může uložit pokutu až do výše 5 000Kč. Hlídka má také možnost předat věc Úřadu městské části, který může v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Důležité odkazy