Policejní statistiky, které jsou uváděny v pravidelných ročních Zprávách o stavu bezpečnosti na území Prahy 7, ukazují, že naše městská část patří k těm nejbezpečnějším v Praze. Intenzivně spolupracujeme s vedením složek Integrovaného záchranného systému. Pravidelně také připravujeme řadu programů zaměřených na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci.