Městská policie hl. m. Prahy působí na území hlavního města od 11.5.1992.

Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/1992, vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, tedy na teritoriu celého hl. m. Prahy.

Pokud chcete najít kontakt na svého okrskáře a další informace, navštivte stránky MP Praha

Obvodní ředitelství
Praha 7, Holešovice, Argentinská 1098/17
tel.: 222 025 970
e-mail: operacni.p7@mppraha.cz

Bc. Petr Svatoň
ředitel
tel.: 222 025 968
e-mail: reditel.p7@mppraha.cz
Okrsková služebna:
Holešovice, Bubenská 1
tel.: 220 912 058
e-mail: bubenec.p7@mppraha.cz
Přestupky: tel.: 222 025 982, 222 025 983

mapa
okrsků Prahy 7

 

Okrsek č. 1

Strážník:

Horváth Vít
tel.: 778 752 166

    

mapa   

Hranice okrsku:
Letenské Sady

 

Okrsek č.2

Strážník:

Peteráč Martin
tel.: 736 419 438

    

mapa     

Hranice okrsku:
Stromovka

 

Okrsek č.3

Strážník:

Huf Radek
tel.: 721 752 689

Strážník:

Holík David
tel.: 775 853 712

    

mapa     

Hranice okrsku:
Na Šachtě, schodiště mezi ulicemi Na Šachtě a U Výstavyště, U Výstaviště, část železniční tratě Praha – Kladno na hranici parku Stromovka, hřbitovní zeď k ulici Strojnická, Strojnická,Veletržní ( smšrem k ulici Dukelských Hrdinů), Fr.Křížka (až k Vltavě směrem k nábř. Kapitána Jaroše), levý břeh Vltavy podél nábř. Kpt. Jaroše, ostrov Štvanice, levý břeh Vltavy podél Bubenského nábř. až k železničnímu mostu, železniční trať k žel. st. Praha-Bubny a dále trať až k Bubenské ulici, Bubenská, Na Šachtě

 

Okrsek č.4

Strážník:


Gabryš Bronislav
tel.: 733 202 705

Strážník:


Brandejs Miroslav
tel.: 732 404 329

mapa   

Hranice okrsku:
Trať od žel. St. Praha-Bubny až k Bubenské ulici, Bubenská, Na Šachtě, U výstavyště, Za elektrárnou, Holešovické nábř., levý břeh Vltavy, Most Barikádníků, Argentinská, Za viaduktem, trať k žel. st. Praha-Bubny

 

Okrsek č.5

Strážník:


Pardubský Filip
tel.: 721 752 497

mapa   

Hranice okrsku:
Argentinská, Za viaduktem, levý břeh Vltavy,od železničního mostu přes Bubenské nábř.( podel ulice Jateční až k Libeňskému mostu), Holešovický přístav, Jankovcova, U průhonu, Argentinská

 

Okrsek č.6

Strážník:


Král Václav
tel.: 720 661 118

mapa   

Hranice okrsku:
Argentinská, U Průhonu, Jankovcova, Varhulíkové, Pravý břeh Vltavy, Most Barikádníků, Argentinská

 

Okrsek č.7

Strážník:


Jirásková Miriam
Tel.: 721 894 512

mapa   

Hranice okrsku:
Nad Královskou oborou, část žel. tratě Praha-Kladno, U Vorlíku, Milady Horákové,Letenské nám., Nad Štolou, Letohradská, Muzejní, Kostelní, Františka Křížka, Veletržní, Strojnická, část žel. tratě Praha-Kladno, Gerstnerova, Nad Královskou oborou

 

Okrsek č.8

Strážník:


Lexmann Miroslav
tel.: 723 568 239

Strážník:


Vyšínský Martin
tel.: 728 822 861

mapa   

Hranice okrsku:
Hranice městské části Prahy 7 – Troji, a na východě území, ohraničené ulicí Povltavská, most Barikádníků a pravý břeh Vltavy (hranice Prahy 7)