Pokud nechcete, aby se fotografie vašeho dítěte dostala do sbírek pedofilů, pečlivě zvažte, komu fotografie svých dětí ukazujete a kde je zveřejňujete.


Mnoho lidí si neuvědomuje, že zdánlivě legrační pózy, ve kterých své děti fotografují, mohou být velmi dráždivé pro úchylné jedince, kteří se následně mohou pídit po tom, jak se k dítěti dostat. Při zveřejňování fotografií dětí si dávejte pozor zejména na postoj dětí, výraz tváře, účes, oblečení apod. Dokonce i úhel snímání a doplňky v rukách dítěte mohou vyvolat nežádoucí smyslové vjemy a erotické představy sexuálně narušených jedinců.


Texty vznikly v rámci projektu Bezpečně online.