Městská část Praha 7 každoročně pořádá preventivní projekt PRAHA 7 BEZPEČNĚ ONLINE, zaměřený na zvýšení informovanosti občanů o hrozbách internetu. V roce 2017 provede úskalími virtuálního světa školáky, jejich rodiče i prarodiče, pedagogy, ale také třeba živnostníky.


Program PRAHA 7 BEZPEČNĚ ONLINE 2017 probíhá od září do prosince. Proti předchozím ročníkům je připravena řada inovací. V minulém roce byl realizován pilotní kurz v mateřské školce, na který letos navážou semináře pro děti z přípravných tříd a také pro školáky z prvních až třetích tříd základních škol. Zapojeni budou také učitelé i rodiče dětí, a to jak přímo na seminářích, tak rovněž prostřednictvím tematických letáků se základními informacemi o prevenci kybernetické kriminality a dalších důležitých zásadách, jako je ochrana počítače před viry, zálohování, softwarové čištění atd.

Letošní novinkou je také osvětová kampaň pro podnikatele působící v Praze 7, jejíž součástí budou semináře a distribuce pomůcek pro bezpečnější práci s internetem. Aktuálně jsou připravovány informační materiály zaměřeného na předcházení problémů s vyděračskými viry.

Stejně jako v minulých letech je projekt PRAHA 7 BEZPEČNĚ ONLINE 2017 realizovaný ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu za podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

V případě, že na internetu narazíte na ilegální obsah, obraťte se na HORKOU LINKU (hotline@saferinternet.cz).

Pokud řešíte nepříjemnosti spojené s užíváním online technologií, můžete využít helpline@safeinternet.cz.

Senioři se mohou obrátit na pomoc@onlinehelpline.cz.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Laskovská Kateřina

vedoucí odboru
dveře 2.13
tel. +420220144249
gsm. +420605070056
LaskovskaK@Praha7.cz