archivní článek, informace již nemusí být aktuální

1.  Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se bude konat ve dnech:

                        9. října 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod.

                        10. října 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

2.  Místem konání voleb v okrscích č. 7001 – 7036 jsou místnosti ve školách pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v těchto okrscích. Seznamy volebních místností zde.

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním pasem, cestovním průkazem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

4.   Hlasovací lístky pro 2. kolo se nedoručují, budou k dispozici ve volební místnosti.

S ohledem na současnou situaci v rámci ochrany zdraví voličů i členů komisí dodržujte prosím hygienická pravidla: vstup do objektu, kde volby probíhají, i do volební místnosti je možný pouze se zakrytými dýchacími cestami, na ruce laskavě využijte hned po příchodu do volební místnosti dezinfekci, která bude všude k dispozici. Při ověřování totožnosti, kdy je nutno na malou chvíli sundat roušku, dodržte prosím odstup od komise dle pokynů člena komise. Bezpečná vzdálenost bude na podlaze vyznačena páskou.

Děkujeme předem za respektování výše popsaných opatření.

Více informací k volbám naleznete pod tímto odkazem

Hlasování drive in nebo z domova pro lidi v karanténě a v izolaci