Členové výboru:

Předseda: Jan Svoboda
Tajemník: Bc. Miroslav Simon
Členové: Ing. Karel Štolc, CSc., Ing. Richard Lehman, M.A., JUDr. František Mühlfeit, Petr Kantor
Květa Krajíčková, 

 

Přehled zasedání:

Leden (17. 1.)

Únor (19. 2.)

Duben (4. 4.)

Květen (2. 5.)

Červen (4. 6.)

Srpen (20. 8.)

Leden (9. 1.)

Únor (6. 2.)

Březen (6. 3.)

Duben (10. 4.)

Květen (15. 5.)

Červen (5. 6.)

Srpen (23. 8.)

Říjen (31. 10.)

Listopad (28. 11.)

Prosinec (7. 12.)