Radní městské části Praha 7, kompetence: strategické plánování, životní prostředí, veřejný prostor. 

placeholder

Knitl Jiří, Mgr.

radní
dveře 5.06
gsm. +420603457834
KnitlJ@Praha7.cz

Působí již několik let na radnici Prahy 7, zprvu jako zaměstnanec a v posledním volebním období jako radní pro oblast životního prostředí a péče o veřejný prostor. V minulém i tomto volebním období je také zastupitelem hlavního města Prahy, kde zastává post předsedy výboru pro národnostní menšiny. Absolvoval etnologii na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dříve pracoval v České republice i na zahraničních misích pro různé nevládní organizace, jako například Člověk v tísni nebo Nadace Open Society Fund Praha. Na Sedmičce je také známý jako spolumajitel Pivovaru Lajka na Letné. 

Grünová Lucie

asistentka místostarostky L. Burgerové, místostarosty K.V. Mareše, radního J. Hurrleho a radního J. Knitla
dveře 5.06
tel. +420220144256
gsm. +420778887217
GrunovaL@Praha7.cz