Starosta městské části Praha 7, kompetence: Finance, investice ve školství, komunikace s veřejností, zahraniční vztahy

placeholder

Čižinský Jan, Mgr.

starosta
dveře 5.13
tel. +420774828345
CizinskyJ@praha7.cz

Vystudoval historii a latinu na FF UK a politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK. Učil historii, latinu a občanskou výchovu a přednášel hospodářské dějiny na FF UK. Deset let vedl skautský oddíl v Břevnovském klášteře.

Spoluorganizoval úspěšné referendum proti výstavbě předražené radnice v Praze 7, následně vyhrál volby na občanské kandidátce PRAHA 7 SOBĚ a v roli starosty podmínky referenda splnil. V těchto měsících staví 3krát levnější radnici, než byl plán v roce 2012. S týmem PRAHA 7 SOBĚ rychle navýšil kapacity v mateřských školách, jedno místo ve školce stavěl 6krát levněji a 3krát rychleji než jeho předchůdci, zprůhlednil radnici a skoncoval s předraženými zakázkami. Zabývá se péčí pro seniory, dostupným bydlením a solidaritou ve školách.

Klufová Klára

koordinační a projektový pracovník kanceláře starosty Jana Čižinského a asistentka místostarostky Hany Třeštíkové
dveře 5.12
tel. +420220144001
gsm. +420603211727
KlufovaK@Praha7.cz