Starosta městské části Praha 7, kompetence: komunikace s veřejností, zahraniční vztahy, veřejný pořádek, bezpečnost.

placeholder

Čižinský Jan, Mgr.

starosta
dveře 5.13
gsm. +420774828345
CizinskyJ@praha7.cz

Studoval historii a latinu na FF UK, politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK a hospodářské dějiny ve Vídni. Učil historii, latinu a občanskou výchovu na základní a střední škole a hospodářské dějiny na FF UK. Posledních 8 let byl starostou Prahy 7. Věnoval se navýšení kapacit a rozvoji místních škol a školek, péči o seniory a dopravě pro ně, dostupnému bydlení a solidaritě ve školách a také řídil rozpočet Prahy 7. Deset let vedl skautský oddíl v Břevnovském klášteře, s rodinou rád jezdí na hory a na vodu. S manželkou má čtyři dcery.

placeholder

Freund Vratislav, Bc.

vedoucí oddělení a asistent starosty J. Čižinského a radního M. Tománka
dveře 5.12
tel. +420220144001
gsm. +420608383876
FreundV@Praha7.cz

Korbašová Julie

asistentka starosty J. Čižinského a místostarostky H. Třeštíkové
dveře 5.12
tel. +420220144254
gsm. +420733143510
KorbasovaJ@Praha7.cz