Volení zástupci místní samosprávy jsou voleni v komunálních volbách do zastupitelstva městské části na 4 roky. Zastupitelstvo je nejvyšší rozhodovací orgán městské části. Zastupitelé ze svých členů volí starostu a radu městské části.


Orgány obce mají reprezentativní úlohu (zejména ty volené – zastupitelé, radní, starosta). Vyjadřují se do médií, organizují setkání a vytváří podmínky k rozvoji vztahů s vnějším okolím. Úřednická složka úřadu vykonává v samostatné působnosti úlohy, které rozhodli zastupitelé, a v přenesené působnosti zajišťuje úřednickou agendu, tzn. běžný každodenní styk s veřejností.