Oddělení spisové služby (OSS) přijímá doručené zásilky pro Úřad prostřednictvím pošty, elektronickou podatelnou, datovou schránkou nebo osobním podáním občanů v podatelně. Eviduje došlé dokumenty v e-spisu a  předává je jednotlivým odborům. Zveřejňuje materiály na úřední desce. Odesílá veškeré dokumenty Úřadu. Pracoviště spisovny ukládá a eviduje veškeré spisy v centrální spisovně. Dále pak ukládá spisové a výkresové dokumenty do stavební dokumentace – stavební spisovny a umožňuje občanům a organizacím nahlížet do této dokumentace. Vše se řídí Spisovým a skartačním řádem Úřadu.


Upozorňujeme občany, že sklad spisů oddělení spisové služby, který byl dosud jako poslední pracoviště úřadu Prahy 7 umístěn ve staré budově na nábř. Kpt. Jaroše 1000, bude z důvodu stěhování od 26. 5. do 5. 6. uzavřen. V tomto období nebude možné nahlížet do uskladněných spisů (např. stavební dokumentace).

Od 8. 6. bude možné po předchozím objednání do spisů nahlížet na adrese Letohradská 939/7b. Objednávat se můžete již od 2. 6. na tel. čísle: 777 147 108. Nahlížení do spisů bude umožněno po předchozím objednání v úřední dny:

pondělí a středa         7:30 – 12:00      13:00 – 18:00

Děkujeme za pochopení.

 

Podatelna – U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení spisové služby
U Průhonu 1338/38
placeholder

Hrbková Jana

vedoucí oddělení
tel. +420220144171
HrbkovaJ@Praha7.cz
dveře přízemí

Ševčíková Alžběta

pracovnice centrální spisovny
gsm. +420777147108
SevcikovaA@Praha7.cz

Kameníková Markéta

pracovnice centrální spisovny
tel. +420777147108
KamenikovaM@Praha7.cz

Kaděrová Taťána

pracovnice podatelny
tel. +420220144175
kaderovat@praha7.cz
dveře přízemí

Ohrablová Vladimíra

pracovnice podatelny
tel. +420220144035
OhrablovaV@Praha7.cz
dveře přízemí