V oddělení spisové služby můžete nahlížet především do spisů, stavebních výkresů a nájemních smluv. Musíte však prokázat odůvodněnost svého požadavku.


UPOZORNĚNÍ

Sklad spisů oddělení spisové služby se nachází na adrese Letohradská 939/7b. Nahlížení do spisů (např. stavební dokumentace) bude umožněno po předchozím objednání na tel. čísle: 777 147 108 – v úřední dny: pondělí a středa od 8– 12 a 13–18 hodin. 

 

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU

  • občanský průkaz
  • doklad, kterým žadatel prokáže odůvodněnost svého požadavku, to znamená, že doloží doklad o oprávněnosti nahlížení do dokumentace, např. výpis z katastru nemovitostí, plnou moc od vlastníka nemovitosti, výpis z obchodního rejstříku, potvrzení ze školy či vědecké instituce nebo doklad, že je účastníkem řízení apod.

Nahlížení do spisů je zdarma, kopírování materiálu je za poplatek. Nelze platit platební kartou.

Kameníková Markéta

pracovnice centrální spisovny
Letohradská 7b
gsm. +420777147108
KamenikovaM@Praha7.cz

Ševčíková Alžběta

pracovnice centrální spisovny
Letohradská 7b
gsm. +420777147108
SevcikovaA@Praha7.cz