V oddělení spisové služby můžete nahlížet především do spisů, stavebních výkresů a nájemních smluv. Musíte však prokázat odůvodněnost svého požadavku.

Upozorňujeme, že centrální spisovna se nachází v budově GFŘ na ulici Kpt. Jaroše 1000. Podatelnu najdete na radnici MČ Praha 7 na ulici U Průhonu 1338/38.

Děkujeme za pochopení. 


Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • občanský průkaz
  • doklad, kterým žadatel prokáže odůvodněnost svého požadavku, to znamená, že doloží doklad o oprávněnosti nahlížení do dokumentace, např. výpis z katastru nemovitostí, plnou moc od vlastníka nemovitosti, výpis z obchodního rejstříku, potvrzení ze školy či vědecké instituce nebo doklad, že je účastníkem řízení apod.

Nahlížení do spisů je zdarma, kopírování materiálu je za poplatek. Nelze platit platební kartou.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení spisové služby
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kameníková Markéta

pracovnice centrální spisovny
tel. +420777147108
KamenikovaM@Praha7.cz

V mimořádných případech a po telefonické domluvě i v jiný den.