V archivním oddělení můžete nahlížet především do spisů a výkresů stavebního archivu a do archivu nájemních smluv. Musíte však prokázat odůvodněnost svého požadavku.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
-

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Kameníková Markéta

pracovnice centrální spisovny
tel. +420220144189
KamenikovaM@Praha7.cz

V mimořádných případech a po telefonické domluvě i v jiný den.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • občanský průkaz
  • doklad, kterým žadatel prokáže odůvodněnost svého požadavku, to znamená, že doloží doklad o oprávněnosti nahlížení do dokumentace, např. výpis z katastru nemovitostí, plnou moc od vlastníka nemovitosti, výpis z obchodního rejstříku, potvrzení ze školy či vědecké instituce nebo doklad, že je účastníkem řízení apod.

Nahlížení do spisů je zdarma, kopírování materiálu je za poplatek. Nelze platit platební kartou.